Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier m.m. i Norge?

Denna information gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som har aktier i ett norskt bolag eller andelar i en norsk aktiefond. Informationen gäller bara inkomster från dessa aktier och fondandelar.

Aktieutdelning och utdelning från aktiefond

Beskattning i Norge

Aktieutdelning från ett norskt bolag kan beskattas i Norge. Utdelning från aktiefond beskattas på samma sätt som aktieutdelning.

Bolaget innehåller skatt vid utbetalningen och betalar in denna till den norska  skattemyndigheten. Du ska inte sända in någon norsk självdeklaration.

Skatten är enligt det nordiska skatteavtalet begränsad till 15%.

Enligt norska interna regler är det bara den delen av utbetald utdelning som överstiger en fastställd skattefri avkastning på ingångsvärdet, "skjermningsfradraget", som är skattepliktig. "Skjermningsfradraget" beräknas för varje aktie/andel som innehas den 31 december aktuellt inkomstår och visar hur stor del av utdelningen som är skattefri.

Om skatten efter norska interna regler (25% på den utdelning som överstiger "skjermningsfradraget") blir lägre än 15 % av bruttoutdelningen (beräknat per aktie) kan du ansöka om återbetalning av för mycket betald norsk skatt. Du kan också begära återbetalning av för mycket innehållen norsk skatt när bolaget har dragit källskatt efter en högre skattesats än 15%. En sådan begäran sänds till Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du måste själv skicka in nödvändiga uppgifter för att skattekontoret ska kunna avgöra om du har rätt till återbetalning av skatt.

Beskattning i bosättningslandet

Aktieutdelning från ett norskt bolag är också skattepliktig i ditt bosättningsland. Dubbelbeskattning undviks genom att du kan begära avräkning för den norska skatten i ditt bosättningsland.

Vinst vid försäljning av aktier och andelar i en aktiefond 

Om du aldrig har varit bosatt i Norge är vinst vid försäljning av aktier i ett norskt bolag inte skattepliktig i Norge. Detsamma gäller för vinst vid försäljning av andelar i en norsk aktiefond. Beskattning sker i ditt bosättningsland efter de reglerna som gäller där.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo