Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och äger fast egendom i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som äger fast egendom i ett annat nordiskt land.

Beskattning i Norge

Fast egendom i ett annat nordiskt land är även skattepliktig i Norge.

I Norge ska både förmögenhetsvärdet och inkomsten fastställas efter norska regler oberoende av hur egendomen beskattas i utlandet.

Förmögenhet

Det ska alltid fastställas ett norskt förmögenhetsvärde på fast egendom i utlandet. Skattemyndigheten ska utgå från försäljningsvärdet i det land där egendommen finns. Skattemyndigheten behöver därför uppgifter om vilken typ av egendom det är (fritidshus, tomt m.m.), vilket land den ligger i, när den köptes (datum), köpeskilling och, om du vet det, försäljningsvärdet. Förhållandet mellan försäljningsvärdet och förmögenhetsvärdet skall ungefär motsvarande förhållandet mellan förmögenhetsvärdet och försäljningsvärdet i din hemkommun.

Förmögenhetsvärdet ligger till grund för förmögenhetsbeskattningen.

Taxeringsvärde som egendomen har i det land där egendomen ligger, ska inte läggas till grund för förmögenhetsskatten i Norge.

Inkomst

Skattepliktig uthyrningsinkomst från den fasta egendomen ska beräknas efter norska regler på samma sätt som om den låg i Norge.

När du inte beskattas i Norge för någon inkomst från den fasta egendomen, kan du inte få avdrag för skatt som är betald i det land där egendomen ligger. Detta gäller både för förmögenhetsskatt och vanlig inkomstskatt.

Om den fasta egendomen i utlandet blir beskattad enligt de norske reglerna om "regnskapsbasert fastsetting", det vill säga att nettoinkomsten vid uthyrning är skattepliktigt, kan du få avdrag för utländsk fastighetsskatt mot inkomsten av uthyrning. Har du betalat vanlig inkomstskatt för inkomsten från den fasta egendomen i det andra landet, kan du begära ett avdrag från den norska skatten för den inkomstskatt som är betald i det andra landet (kreditfradrag). Skatteavdraget kan inte överstiga den proportionella andelen av den norska skatten som avser inkomsten i ulandet.

Fastighetsskatter som inte kan dras av från den norska skatten (ej kreditfradrag):

Danmark: Ejendomsværdiskat

Finland:    Fastighetsskatt

Sverige:    Kommunal fastighetsavgift

Dessa skatter kan bara dras av mot skattepliktig inkomst när egendomen "regnskapsbehandles".

När du har fast egendom som blir "regnskapsbehandlet" behöver du fylla i blanketten "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189) och skicka in den tillsammans med deklarationen.

Du har rätt att begära fullt avdrag för skuld och utgiftsräntor vid beskattningen i Norge även om den fasta egendomen finns i ett annat nordiskt land. Detta gäller också skuld och utgiftsräntor som avser den utländska egendomen och även om lånet är taget i en utländsk bank.

Vinst vid försäljning

Vinst vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är skattepliktig i Norge enligt norska skatteregler. Förlust vid försäljning av fast egendom i ett annat nordiskt land är avdragsgill om en eventuell vinst hade varit skattepliktig.

Vinsten är också skattepliktig i det land där den fasta egendomen ligger enligt de regler som gäller där.

Om du beskattas för vinsten i Norge kan du begära ett avdrag från den norska skatten för den utländska skatten du betalat på vinsten (kreditavdrag). Skatteavdraget kan inte överstiga den proportionella andelen av den norska skatten som avser inkomsten i utlandet.

Om du ägt och använt egendomen tillräckligt länge för att uppfylla villkoren för skattefri vinst vid försäljning, är vinsten skattefri i Norge. Då kan du inte begära avdrag för skatt som du betalat på vinsten i det land egendomen ligger. Du kan heller inte göra avdrag för förlust.

Om den skattepliktiga vinsten beräknas både enligt reglerna i det land egendomen ligger och enligt norska regler, kommer det belopp som är skattepliktigt i Norge att skilja sig från det skattepliktiga beloppet i det andra landet.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo