Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och får pension eller uføreytelser från Norge?

Detta gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som får pension eller uføreytelser från Norge. Informationen gäller endast beskattningen av den norska pensionen/ uføreytelsen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension och uføreytelser från Norge, se Socialförsäkringsersättningar.

Beskattning i Norge

Du ska betala skatt på pensionen i Norge. Detta gäller oavsett om pensionen utbetalas från folketrygden (NAV), en tidigare arbetsgivare, en norsk pensionskassa eller någon annan utbetalare i Norge.

Du ska även betala skatt i Norge på uføretrygd från folketrygden (NAV) och uføreytelser från livränteförsäkringar (IPA och IPS).

Du kan söka om skattefrihet i Norge om du får uføreytelser från andra offentliga system än folketrygden och uføreytelser från privata tjänstepensionsordningar och andra privata system (som inte är livräntor).

Personer som är skattemässigt bosatta i Norge

Har du flyttat från Norge, men fortfarande är skattemässigt bosatt i Norge enligt norska regler, ska pension och skattepliktiga uføreytelser beskattas enligt samma regler som gäller för personer som bor i Norge.

Personer som är begränsat skattskyldiga

Är du skattemässigt utvandrad eller aldrig bott i Norge, ska du betala 15 procent skatt på bruttopensionen och skattepliktiga uføreytelser. Den som betalar ut pension eller skattepliktig uføreytelse i Norge ska innehålla skatten innan pensionen/uføreytelsen utbetalas till dig. Du får en norsk deklaration.

Du kan ha rätt till lägre skatt än 15 procent om minst 90 procent av din inkomst är skattepliktig i Norge.

För mer information se broschyren "Kildeskatt på pensjon og uføreytelser" på skatteetaten.no.

Pension och uføreytelser från privata tjänstepensionsordningar och andra privata pensionsordningar är skattefria i Norge när du inte har tjänat in pensionspoäng i norska folketrygden.

Trygdeavgift

Om du enbart har pension/uføreytelse från det allmänna pensionssystemet i Norge, ska du betala trygdeavgift på pensionen/uføreytelsen i Norge. Får du dessutom annan pension/uføreytelse, behöver du ta kontakt med NAV för att få klarhet i om du ska betala trygdeavgift i Norge.

Trygdeavgift på pension är 5,1 procent. Trygdeavgift på uføretrygd och andra uføreytelser är 8,2 procent.

Beskattning i bosättningslandet

Pensionen/uføreytelsen kan även vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Beskattas du både i Norge och i det land där du är bosatt, är det bosättningslandet som ska se till att pensionen/ uføreytelsen inte blir dubbelbeskattad. Du ska därför alltid lämna upplysningar om din inkomst från Norge i deklarationen i ditt bosättningsland.

Har du frågor om rätt till pension/uføreytelser från Norge?

Om du har frågor om du har rätt till pension/uføreytelser från Norge ska du ta kontakt med NAV om pension och uføretrygd från folketrygden eller med den som skall betala ut pensionen/uføreytelsen.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo