Bor du i ett annat nordiskt land och får pension eller uføreytelser från Norge?

Detta gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som får pension eller uføreytelser från Norge. Informationen gäller endast beskattningen av den norska pensionen och uføreytelsen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension och uføreytelser från Norge, se Socialförsäkringsersättningar.

Beskattning i Norge

Du ska betala skatt på pensionen i Norge. Detta gäller oavsett om pensionen utbetalas från folketrygden (NAV), en tidigare arbetsgivare, en norsk pensionskassa eller någon annan utbetalare i Norge.

Du ska även betala skatt i Norge på uføretrygd från folketrygden (NAV) och uføreytelser från livränteförsäkringar (IPA och IPS).

Du kan söka om skattefrihet i Norge om du får uføreytelser från andra offentliga system än folketrygden och uføreytelser från privata tjänstepensionsordningar och andra privata system (som inte är livräntor).

Personer som är skattemässigt bosatta i Norge

Har du flyttat från Norge, men fortfarande är skattemässigt bosatt i Norge enligt norska regler, ska pension och skattepliktiga uføreytelser beskattas enligt samma regler som gäller för personer som bor i Norge.

Personer som är begränsat skattskyldiga

Är du skattemässigt utvandrad eller aldrig bott i Norge, ska du betala 15 procent skatt på bruttopensionen och skattepliktiga uføreytelser. Den som betalar ut pension eller skattepliktig uføreytelse i Norge ska innehålla skatten innan pensionen eller uføreytelsen utbetalas till dig. Du får en norsk deklaration.

Du kan ha rätt till lägre skatt än 15 procent om minst 90 procent av din inkomst är skattepliktig i Norge.

Du kan även ha rätt till nedsättning av den norska skatten om

  • du bodde i ett annat nordiskt land och arbetade i Norge när du tjänade in rätten till pensionen/uføreytelser från Norge och
  • du har för låg inkomst i hemlandet för att få utnyttja rätten till personliga avdrag där

För mer information se "Kildeskatt - Personer bosatt i et EØS-land" på skatteetaten.no.

Pension och uføreytelser från privata tjänstepensionsordningar och andra privata pensionsordningar är skattefria i Norge när du inte har tjänat in pensionspoäng i norska folketrygden.

För mer information se "Kildeskatt på pensjon og uføreytelser" på skatteetaten.no.

Trygdeavgift

Om du enbart har pension/uføreytelse från det allmänna pensionssystemet i Norge, ska du betala trygdeavgift på pensionen/uføreytelsen i Norge. Får du dessutom annan pension/uføreytelse, behöver du ta kontakt med NAV för att få klarhet i om du ska betala trygdeavgift i Norge.

Trygdeavgift på pension är 5,1 procent. Trygdeavgift på uføretrygd och andra uføreytelser är 8,2 procent.

Beskattning i bosättningslandet

Pensionen/uføreytelsen kan även vara skattepliktig i det land där du bor. Beskattas du både i Norge och i det land där du bor, är det bosättningslandet som ska se till att pensionen/ uføreytelsen inte blir dubbelbeskattad. Du ska alltid lämna upplysningar om din inkomst från Norge i deklarationen i ditt bosättningsland.

Har du frågor om rätt till pension/uføreytelser från Norge?

Om du har frågor om du har rätt till pension/uføreytelser från Norge ska du ta kontakt med NAV om pension och uføretrygd från folketrygden eller med den som skall betala ut pensionen/uføreytelsen.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige