Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och får pension från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som är bosatt i Norge och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av den utländska pensionen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar.

Beskattning i Norge

Du skall ta upp hela pensionen från det andra nordiska landet i den norske deklarationen. Detta gäller även när du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald.

Vid beskattningen i Norge kan du få avräkning från den norska skatten för den skatt du betalat på pensionen i det land den blev utbetald ifrån. Avräkningen är begränsad till den norska skatten på den utländska inkomsten. Du behöver fylla i blanketten "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF-1147) och skicka in den till skattekontoret samtidig som du lämnar deklarationen.

Kom ihåg att spara underlag på att du betalat skatt på pensionen i utlandet så att du kan skicka in det till skattekontoret.

Trygdeavgift

Har du enbart pension från det allmänna pensionssystemet i ett annan nordiskt land (och inte från det norska pensionssystemet) ska du inte betala trygdeavgifter på den utländska pensionen i Norge. Har du dessutom annan pension, behöver du kontakta NAV för att få klarhet i om du ska betala trygdeavgifter i Norge.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo