Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar som artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land. Informationen tar bara upp beskattningen av denna arbetsinkomst.

Beskattning i arbetsstaten

När du arbetar eller uppträder som artist eller idrottsutövare är inkomsten normalt skattepliktig i det andra landet. Detta kan också gälla när du får inkomsten genom ett företag.

Beskattning i Norge

Inkomsten är också skattepliktig i Norge och du skall alltid ta med den i din norska självdeklaration. För att undvika dubbelbeskattning kan du begära avräkning av norsk skatt för den inkomstskatt som är betald i det andra landet (kredit). Avräkning medges högst med ett belopp motsvarande den norska skatt som avser inkomsten från utlandet. 

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo