Bor du i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar som artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land. Informationen tar bara upp beskattningen av din inkomstsom artist.

Beskattning i arbetsstaten

När du arbetar eller uppträder som artist eller idrottsutövare är inkomsten normalt skattepliktig i det andra landet. Detta kan också gälla när du får inkomsten genom ett företag.

Beskattning i Norge

Inkomsten är också skattepliktig i Norge och du ska alltid ta med den i din norska självdeklaration. Du kan begära avräkning av norsk skatt för den skatt som du betalat i det andra landet (kredit). Avräkning medges högst med ett belopp motsvarande den norska skatt som avser inkomsten från utlandet.  

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige