Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar i Norge för en offentlig arbetsgivare. Informationen tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Har du inte en offentlig arbetsgivare, ska du beskattas enligt reglerna som är beskrivna under "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en privat arbetsgivare".

Norsk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i Norge för en norsk offentlig arbetsgivare ska lönen beskattas i Norge. Utför du hela eller del av arbetet i det land du bor i, ska lönen för arbete utfört där normalt beskattas i bosättningslandet.

Offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land

Arbetar du i Norge för en offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land ska lönen som huvudregel beskattas i det land där arbetsgivaren hör hemma.

Beskattning i Norge

Om lönen är skattepliktig i Norge,beskattas du med de vanlig skattesatserna eller med en definitiv skatt på bruttolönen, se Skattesatser.

För mer information om när du kan beskattas med en definitiv skatt på din bruttolön, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomsten kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Du ska därför redovisa inkomsten i deklarationen i ditt bosättningsland. Om inkomsten beskattas både i Norge och ditt bosättningsland är det bosättningslandet som skall undanröja dubbelbeskattningen.

Gränsgångarregler

Gränsgångare är personer som bor i en gränskommun i Sverige eller Finland och arbetar i en gränskommun i Norge. Är du gränsgångare ska du betala skatt på löneinkomsten där du är bosatt. Det är ett villkor att du regelmässigt uppehåller dig i din fasta bostad i Sverige eller Finland minst två dagar i veckan (med övernattning).  

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige