Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Norge och som arbetar i ett annat nordiskt land för en offentlig arbetsgivare. Informationen tar bara upp beskattningen av denna löneinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du har en privat arbetsgivare.

Norsk offentlig arbetsgivare

Arbetar du i ett annat nordiskt land och får lön från en norsk offentlig arbetsgivare ska lönen bara beskattas i Norge.

Offentlig arbetsgivare som är hemmahörande i ett annat nordiskt land

Arbetar du i ett annat nordiskt land och får lön från en offentlig arbetsgivare som  hör hemma i det land där du arbetar, ska lönen beskattas i det landet. Utför du hela eller del av arbetet i Norge ska lönen du fått för arbete utfört i Norge normalt bara beskattas i Norge.

Beskattningen i Norge

Du ska alltid redovisa löneinkomst som beskattas i ett annat nordiskt land i din  norska självdeklaration. Du ska också fylla i bilagan "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150) och bifoga den till din självdeklaration. För att inte löneinkomsten ska beskattas i både Norge och arbetslandet får du vid taxeringen i Norge en nedsättning av den norska skatten enligt den s.k. alternativa exemptmetoden.

Lön som beskattats i ett annat nordiskt land, blir inte beskattad i Norge men den tas med vid beräkningen av norsk skatt på dina övriga inkomster. Först beräknas skatten på hela inkomsten, d.v.s. både på inkomst som ska beskattas i Norge och på löneinkomst från det andra nordiska landet. Därefter sätts den totala skatten  ner med den del av skatten som avser inkomsten från det andra nordiska landet. Detta innebär att det inte blir någon norsk skatt på den löneinkomst som beskattas i det andra nordiska landet. Däremot blir skattesatsen på den inkomst som ska beskattas i Norge densamma som om hela inkomsten hade blivit beskattad i Norge (progressionseffekt).

Skatten på hela inkomsten ska alltså sättas ned med den delen av skatten som avser på löneinkomsten från det andra nordiska landet. Det har ingen betydelse  hur mycket skatt du faktiskt har betalat i det andra landet.

Gränsgångare

Gränsgångare är personer som bor i Norge i en kommun som gränsar till Sverige eller Finland och arbetar i en kommun på den andra sidan av gränsen. Speciella regler gäller för gränsgångare. Är du gränsgångare ska din löneinkomst bara beskattas i Norge. Det är ett villkor att du regelmässigt uppehåller dig minst två dagar i veckan (med övernattning) i din fasta bostad i Norge.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo