Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Informationen gäller inte dig som har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman eller flygande personal, arbetar på norsk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbeidsgivare är från Norge

Du ska betala skatt i Norge på din inkomst. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken «Specialregler».

När det gäller beräkning av den norska skatten, se Exempel på skatteberäkning.

Din arbetsgivare är från ett annat land än Norge

Du ska betala skatt i Norge när ett av följande villkor är uppfyllt:

Om inte någon av villkoren är uppfyllda, är lönen bara skattepliktig i det land där du bor. Det finns några undantag, se nedan under «Specialregler»

Specialregler

Gränsgångare

Bor du i en kommun i Sverige eller Finland som gränsar till Norge, och arbetar i en kommun i Norge som gränsar till det land där du bor, omfattas du av gränsgångarregeln. Gränsgångarregeln innebär att du bara ska betala skatt för din löneinkomst i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i det land där du bor minst två dagar per vecka, inklusive övernattning.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron ska du bara betala skatt på den löneinkomsten i Sverige, även om du utför arbetet i Norge.

Styrelsearvode

Bor du i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) från ett bolag i Norge, är denna ersättning skattepliktig i Norge. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Styrelsearvode kan även vara skattepliktigt i det land där du bor och du ska därför lämna upplysningar om inkomsten i deklarationen i det land där du bor. Om styrelsearvodet beskattat både i Norge och i det land där du bor, är det bosättningslandet som ska se till att inkomsten inte blir dubbelbeskattad.

Socialförsäkringstillhörighet (medlemskap i trygden)

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad (medlem av trygden). Du bör ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor, eller NAV i Norge för mer information.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo