Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och arbetar i annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman eller flygande personal, arbetar på dansk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.              

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken «Specialregler".

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du skall betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt:

Om inte någon av villkoren är uppfyllda, är lönen bara skattepliktig i Norge. Det finns några undantag, se nedan under "Specialregler".

Löneinkomst som ska beskattas i ett annat nordiskt land, är även skattepliktigt i Norge.

För att du inte ska bli dubbelbeskattad har du rätt till en proportionell nedsättning av den norska skatten. Nedsättningen av skatten leder till att det inte blir norsk skatt på den löneinkomst som beskattas i det andra nordiska landet. Det betyder även att skattenivån på den övriga inkomsten som bara ska beskattas i Norge, blir likadan som när hela inkomsten hade blivit beskattad i Norge (progressionseffekt). Det har ingen betydelse hur mycket skatt du rent faktiskt har betalat i arbetslandet.

När du fått löneinkomst för att du arbetat i ett annat nordiskt land, ska du alltid ta med detta i din norska deklaration. För att du ska få nedsättning av den norska skatten, ska du lämna blanketten "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF-1150) tillsammans med deklarationen.

Specialregler

Gränsgångare

Om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Sverige och arbetar i en gränskommun i Sverige, omfattas du av gränsgångarregeln. Detsamma gäller om du bor i Norge i en kommun som gränsar till Finland och arbetar i en gränskommun i Finland. Gränsgångarregeln innebär att du bara ska betala skatt på din löneinkomst i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i det land där du bor minst två dagar per vecka, inklusive en övernattning.

Den nya Svinesundsbron

Bor du i Norge och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron ska du bara betala skatt på den löneinkomsten i Norge även om du utför arbetet i Sverige.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Norge om du får ersättning för styrelsearbete (styreslearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten kan även beskattas i det land där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Om du har betalat skatt i ett annat nordiskt land, kan du begära nedsättning av norsk skatt för den skatt som är betalad där, så kallat kreditfradrag. Du ska lämna blanketten "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag" (RF-1147) tillsammans med deklarationen.

Socialförsäkringstillhörighet (medlemskap i trygden)

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad (medlem av trygden). Du bör ta kontakt med NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du arbetar för mer information.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo