Verosopimuksen mukainen asuinvaltio

 

Jos työskentelet/oleskelet toisessa pohjoismaassa riittävän pitkän ajan, sinusta tulee ko. maan lainsäädännön mukaan yleisesti verovelvollinen. Tästä huolimatta olet usein yleisesti verovelvollinen edelleen myös siinä pohjoismaassa, josta lähdit. Jos olet yleisesti verovelvollinen kahdessa maassa (kaksoisasuja), lähtökohtaisesti molemmat maat ovat kiinnostuneita kaikkien tulojesi verottamisesta. Tällaisissa tilanteissa on usein tärkeää ratkaista, kumpi maa on asuinvaltiosi verosopimuksen tarkoittamassa mielessä.

Vain verosopimuksen mukainen asuinvaltio saa ottaa huomioon maailmanlaajuisen tulosi. Toinen valtio joutuu tinkimään verotusoikeudestaan ja saa enintään verottaa tuloja, jotka saat juuri siitä valtiosta. Jos tulo saadaan verottaa molemmissa valtioissa, verosopimuksen mukainen asuinvaltio huolehtii kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Verosopimuksen mukaan henkilö asuu siinä valtiossa jossa hänellä on käytettävänään pysyvä asunto (voi olla myös vuokra-asunto). Jos asunto on käytettävissä molemmissa maissa, henkilö asuu valtiossa, johon hänellä on kiinteämmät henkilökohtaiset ja taloudelliset siteet (elinetujen keskus). Tällaisia siteitä ovat mm. perhe ja työpaikka. Jos ei voida ratkaista kummassa maassa elinetujen keskus on, asuinvaltio on se valtio, jossa henkilö oleskelee pysyvästi.