Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Veroprosentit

Veron määrät ja rajat – 2017

 

Tulovero

Henkilöt 24,0%
Henkilöt - Finnmark ja Nord-Troms 20,5%

Porrasvero (trinnskatt)

Porras 1 – ylittävän tulon osalta 164 100 NOK 0,93%
Porras 2 – ylittävän tulon osalta 230 950 NOK 2,41%
Porras 3 – ylittävän tulon osalta 580 650 NOK 11,52%
Porras 3 - Finnmark ja Nord-Troms 580 650 NOK 9,52%
Porras 4 – ylittävän tulon osalta 934 050 NOK 14,52%

Sosiaalivakuutusmaksu

Palkka 8,2%
Eläke 5,1%
Ammatinharjoittamisesta saatu tulo 11,4%
Sosiaalivakuutusmaksun alaraja 54 650 NOK

Varallisuusvero

Valtio 0 - 1 480 000 NOK 0%
Valtio 1 480 001 -  NOK 0,15%
Kunta 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kunta 1 480 001 -  NOK 0,7%

Henkilöille, joiden verotuksellinen asuinvaltio ei ole Norja, ei sovelleta verovapaata määrää laskettaessa kunnallista varallisuusveroa. Kunnallinen varallisuusvero lasketaan siten ensimmäisestä Norjan kruunusta alkaen.

Muita veroprosentteja

Ulkomaiset taiteilijat ja urheilijat 15%
Ulkomailla asuvien henkilöiden norjalaisesta eläkkeestä perittävä lähdevero 15%
Ulkomailla asuville sijoittajille maksettavien osinkojen lähdevero (tai verosopimuksen mukainen alempi prosentti) 25%

Norjassa kunnat päättävät kiinteästä omaisuudesta perittävästä kunnallisesta kiinteistöverosta. Tarkemmat tiedot kiinteistöverosta saat sijaintipaikkakunnan verotoimistosta.

Lisää tietoa veroprosenteistä ym. löydät täältä:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017/id2514837/

 

Veroprosentit

Veron määrät ja rajat – 2016

 

Tulovero

Henkilöt 25,0%
Henkilöt - Finnmark ja Nord-Troms 21,5%

Porrasvero (trinnskatt)

Porras 1 – ylittävän tulon osalta 159 800 NOK 0,44%
Porras 2 - ylittävän tulon osalta 224 900 NOK 1,7%
Porras 3 – ylittävän tulon osalta 565 400 NOK 10,7%
Porras 3 - Finnmark ja Nord-Troms 565 400 NOK 8,7%
Porras 4 – ylittävän tulon osalta 909 500 NOK 13,7%

Sosiaalivakuutusmaksu

Palkka 8,2%
Eläke 5,1%
Ammatinharjoittamisesta saatu tulo 11,4%
Sosiaalivakuutusmaksun alaraja 49 650 NOK

Varallisuusvero

Valtio 0 - 1 400 000 NOK 0%
Valtio 1 400 001 -  NOK 0,15%
Kunta 0 - 1 400 000 NOK 0%
Kunta 1 400 000 -  NOK 0,7%

Henkilöille, joiden verotuksellinen asuinvaltio ei ole Norja, ei sovelleta verovapaata määrää laskettaessa kunnallista varallisuusveroa. Kunnallinen varallisuusvero lasketaan siten ensimmäisestä Norjan kruunusta alkaen.

Muita veroprosentteja

Ulkomaiset taiteilijat ja urheilijat 15%
Ulkomailla asuvien henkilöiden norjalaisesta eläkkeestä perittävä lähdevero 15%
Ulkomailla asuville sijoittajille maksettavien osinkojen lähdevero (tai verosopimuksen mukainen alempi prosentti) 25%

Norjassa kunnat päättävät kiinteästä omaisuudesta perittävästä kunnallisesta kiinteistöverosta. Tarkemmat tiedot kiinteistöverosta saat sijaintipaikkakunnan verotoimistosta.

Lisää tietoa veroprosenteistä ym. löydät täältä:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-fradrag-og-belopsgrenser-i-2016/id2457143/

 

Meny
 
Logo