Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Veroprosentit

Veron määrät ja rajat – 2018

 

Tulovero

Henkilöt 23,0%
Henkilöt - Finnmark ja Nord-Troms 19,5%

Porrasvero (trinnskatt)

Porras 1 – ylittävän tulon osalta 169 000 NOK 1,4%
Porras 2 – ylittävän tulon osalta 237 900 NOK 3,3%
Porras 3 – ylittävän tulon osalta 598 050 NOK 12,4%
Porras 3 - Finnmark ja Nord-Troms 598 050 NOK 10,4%
Porras 4 – ylittävän tulon osalta 962 050 NOK 15,4%

Sosiaalivakuutusmaksu

Palkka 8,2%
Eläke 5,1%
Ammatinharjoittamisesta saatu tulo 11,4%
Sosiaalivakuutusmaksun alaraja 54 650 NOK

Varallisuusvero

Valtio 0 - 1 480 000 NOK 0%
Valtio 1 480 001 - NOK 0,15%
Kunta 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kunta 1 480 001 - NOK 0,7%

Henkilöille, joiden verotuksellinen asuinvaltio ei ole Norja, ei sovelleta verovapaata määrää laskettaessa kunnallista varallisuusveroa. Kunnallinen varallisuusvero lasketaan siten ensimmäisestä Norjan kruunusta alkaen.

Muita veroprosentteja

Ulkomaiset taiteilijat ja urheilijat 15%
Ulkomailla asuvien henkilöiden norjalaisesta eläkkeestä perittävä lähdevero 15%
Ulkomailla asuville sijoittajille maksettavien osinkojen lähdevero (tai verosopimuksen mukainen alempi prosentti) 25%

Norjassa kunnat päättävät kiinteästä omaisuudesta perittävästä kunnallisesta kiinteistöverosta. Tarkemmat tiedot kiinteistöverosta saat sijaintipaikkakunnan verotoimistosta.

Lisää tietoa veroprosenteistä ym. löydät täältä:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Skattesatser-2018/

 

Veroprosentit

Veron määrät ja rajat – 2017

 

Tulovero

Henkilöt 24,0%
Henkilöt - Finnmark ja Nord-Troms 20,5%

Porrasvero (trinnskatt)

Porras 1 – ylittävän tulon osalta 164 100 NOK 0,93%
Porras 2 – ylittävän tulon osalta 230 950 NOK 2,41%
Porras 3 – ylittävän tulon osalta 580 650 NOK 11,52%
Porras 3 - Finnmark ja Nord-Troms 580 650 NOK 9,52%
Porras 4 – ylittävän tulon osalta 934 050 NOK 14,52%

Sosiaalivakuutusmaksu

Palkka 8,2%
Eläke 5,1%
Ammatinharjoittamisesta saatu tulo 11,4%
Sosiaalivakuutusmaksun alaraja 54 650 NOK

Varallisuusvero

Valtio 0 - 1 480 000 NOK 0%
Valtio 1 480 001 -  NOK 0,15%
Kunta 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kunta 1 480 001 -  NOK 0,7%

Henkilöille, joiden verotuksellinen asuinvaltio ei ole Norja, ei sovelleta verovapaata määrää laskettaessa kunnallista varallisuusveroa. Kunnallinen varallisuusvero lasketaan siten ensimmäisestä Norjan kruunusta alkaen.

Muita veroprosentteja

Ulkomaiset taiteilijat ja urheilijat 15%
Ulkomailla asuvien henkilöiden norjalaisesta eläkkeestä perittävä lähdevero 15%
Ulkomailla asuville sijoittajille maksettavien osinkojen lähdevero (tai verosopimuksen mukainen alempi prosentti) 25%

Norjassa kunnat päättävät kiinteästä omaisuudesta perittävästä kunnallisesta kiinteistöverosta. Tarkemmat tiedot kiinteistöverosta saat sijaintipaikkakunnan verotoimistosta.

Lisää tietoa veroprosenteistä ym. löydät täältä:

regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017

 

Meny
 
Logo