Yleinen verovelvollisuus

Verotuksellinen asuminen Norjassa

Jos asut verotuksellisesti Norjassa, olet verovelvollinen Norjaan kaikesta omaisuudesta ja tuloista siitä riippumatta, oletko saanut tuloa Norjasta tai muusta maasta. Muiden maiden kanssa solmittujen verosopimusten määräykset voivat rajoittaa verotusta Norjassa.

Suurinta osaa Norjan muiden maiden kanssa solmimista verosopimuksista sovelletaan sekä tuloon että varallisuuteeen. Mutta mm. pohjoismaista verosopimusta sovelletaan vain tuloon. Tästä johtuen maksat Norjaan varallisuusveroa kaikesta omaisuudestasi kun olet Norjassa yleisesti verovelvollinen Norjan sisäisen lainsäädännön mukaan, vaikka asuisit toisessa Pohjoismaassa.

Vuodesta 2019 alkaen Norjassa on uusia säännöksiä Norjassa tehdyn työn verotuksesta. Suurimman osan Norjaan työskentelemään tulevista tulee maksaa palkastaan lähdeveroa 25 % verokannalla. Jos et ole norjalaisessa sosiaaliturvassa vakuutettu, lähdeverokanta on 16.8 %. Verotus on toimitettu, kun työnantaja pidättää veron maksamastaan palkasta ja ilmoittaa perityn lähdeveron Norjan verohallinnolle. Tulosta ei voi vaatia verotuksessa tehtäviä vähennyksiä.

Voit myös valita, että maksat palkasta veroja yleisten säännösten mukaan lähdeverotuksen sijasta. Jos palkkasi ylittää NOK 639.750 tai sinulla on muita tuloja kuten elinkeinotoiminnan tuloa, tuloa verotetaan aina yleisten säännösten mukaan. Sama koskee pääomatuloja, jotka ylittävät tietyn määrän.

Tämä soveltuu niin kauan kuin olet rajoitetusti verovelvollinen ja ensimmäisenä vuonna, jona tulet yleisesti verovelvolliseksi.

Lue lisää tietoa uusista säännöksistä: skatteetaten.no/paye

Verotuksellinen asuminen muutettaessa Norjaan

Mikäli henkilö oleskelee Norjassa yhdessä tai useassa jaksossa yli 183 päivää 12 kuukauden jakson aikana, hän asuu verotuksellisesti Norjassa. Sama koskee henkilöä, joka oleskelee Norjassa yhdessä tai useassa jaksossa yli 270 päivää 36 kuukauden jakson aikana. Kaikki kokonaiset kalenterivuorokaudet ja niiden osat otetaan huomioon laskettaessa, montako päivää henkilö on oleskellut Norjassa.

Jos oleskelet yli 183 päivää Norjassa muuttovuonna, olet verovelvollinen Norjassa heti ensimmäisestä oleskelupäivästä. Jos 183 päivää jakautuvat kahdelle tulovuodelle, asut verotuksellisesti Norjassa jälkimmäisen vuoden tammikuun 1. päivästä. (Olet vain rajoitetusti verovelvollinen edellisenä vuonna. Toisin sanoen olet verovelvollinen vain joistakin Norjasta saaduista tuloista.)

Jos oleskelet Norjassa yli 270 päivää 36 kuukauden aikana, asut verotuksellisesti Norjassa sen tammikuun 1. päivästä, jolloin 270 päivän raja ylittyy. (Olet vain rajoitetusti verovelvollinen edellisinä vuosina/edellisenä vuonna.)

Milloin verovelvollisuutesi päättyy muuttaessasi Norjasta

Vain pysyvästi ulkomailla oleskelevien katsotaan muuttaneen verotusmielessä Norjasta. Väliaikainen oleskelu toisessa maassa ei kumoa verovelvollisuutta Norjassa.

Jotta verovelvollisuutesi Norjassa lakkaisi muutettaessa, sinun on selvitettävä, että

  • olet asettunut pysyvästi toiseen maahan,
  • et ole oleskellut Norjassa yhdessä tai useassa jaksossa yli 61 päivää verovuoden aikana, ja
  • sinulla tai lähiomaisillasi (puoliso, avopuoliso, alaikäiset lapset) ei ole asuntoa Norjassa.

Jos olet asunut Norjassa alle 10 vuotta ennen verovuotta, jolloin siirryt pysyvästi toiseen maahan, verovelvollisuutesi Norjassa lakkaan sinä verovuonna, jolloin kaikki kolme edellä lueteltua ehtoa täyttyvät.

Jos olet asunut Norjassa yhteensä 10 vuotta tai enemmän verovuonna, jolloin muutat pysyvästi toiseen maahan, verovelvollisuus Norjassa lakkaa vasta, kun muuttovuoden jälkeinen kolmas verovuosi on päättynyt. Näiden kolmen vuoden aikana:

  • saat oleskella Norjassa enintään 61 päivää
  • sinulla tai lähiomaisillasi (puoliso, avopuoliso, alaikäiset lapset) ei ole asuntoa Norjassa.

Ehdolla "ei asuntoa Norjassa" tarkoitetaan, että sinulla ei saa olla asuntoa Norjassa, etkä sinä, puolisosi, avopuolisosi tai alaikäiset lapsesi saa omistaa (suoraan tai välillisesti), vuokrata tai muulla omistaa oikeutta käyttää asuntoa Norjassa. Aikaisemman aviopuolison tai avopuolison kanssa Norjassa asuvien alaikäisten lasten ei normaalisti katsovan hallitsevan asuntoa Norjassa.

Sinun on lähetettävä jokaisena kolmena vuonna veroilmoitus "Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv." ja ilmoitettava, että täytät verovelvollisuuden päättymisehdot.