Asutko Norjassa ja saat sosiaaliturvaetuutta toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa Norjassa asuville henkilöille, jotka saavat sosiaaliturvaetuutta toisesta Pohjoismaasta. Tämä ohje koskee vain ulkomaisen sosiaaliturvaetuuden verottamista. Jos saat toisesta Pohjoismaasta eläkettä, katso tarkemmin kohta "Eläkeläiset".

Verotus lähdevaltiossa

Sosiaaliturvaetuutta, joka maksetaan jostain toisesta Pohjoismaasta, saatetaan verottaa kyseisessä maassa.

Verotus Norjassa

Sosiaaliturvaetuudet katsotaan Norjassa veronalaiseksi tuloksi. Jos sinua on verotettu tulosta lähdevaltiossa, voit vaatia toisessa valtiossa maksamasi veron vähentämistä Norjassa määrättävästä verosta (hyvitys). Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin mitä ulkomaantulosta olisi suoritettava veroa Norjaan.

Veron maksaminen

Sosiaaliturvaetuuden maksajalla ei ole velvollisuutta periä ennakonpidätystä tulosta Norjan veroviranomaisille. Tämän takia sinun tulee hakea uusi norjalainen verokortti, jossa on otettu huomioon ulkomailta saamasi sosiaaliturvaetuus ja siitä mahdollisesti ulkomaille maksamasi vero.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi