Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Asutko Norjassa ja työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittanana jossain muussa Pohjoismaassa?  Seuraavassa on tietoa tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotuksesta.

Tulovero

Verotus Norjassa

Tulo toisessa Pohjoismaassa harjoittamastasi toiminnasta verotetaan Norjassa samojen sääntöjen mukaan kuin Norjassa harjoitetun toiminnan tulo.

Jos joudut  maksamaan ao. tulosta veroa myös toiseen Pohjoismaahan, selvitä Norjan veroilmoituksessa ulkomainen vero ja vaadi sen  vähentämistä Norjan verosta. Vähennys ei voi ylittää  ao. ulkomaantulosta Norjassa aiheutuvaa veron osaa.

Verotus  työntekovaltiossa

Työntekovaltio voi verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa, jos sinulla on ao.  maassa toimintaa varten "kiinteä toimipaikka". Työntekovaltio verottaa tulostasi vain sen osan, joka liittyy kiiinteään toimipaikkaan.

Kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa Yleistä/Kiinteä toimipaikka.

Jos olet  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, saatat tulla verovelvollisksi työskentelyvaltiossa myös yli 183 päivää perättäisten  12 kk aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan.

Jos työntekovaltiolla on verotusoikeus, anna työntekovaltioon veroilmoitus.

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV Internasjonalt Norjassa (www.navn.no) tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Pääsäännön mukaaan  arvonlisävero maksetaan siihen maahan, jossa tavaroiden myynti tapahtuu tai  palvelu suoritetaan. Niistä myynneistä ja palveluista, jotka tapahtuvat Norjassa,  maksetaan arvonlisävero Norjaan.

Koska myynnit verotetaan yleensä myyntimaassa, sinun on aina syytä selvittää arvonlisäverovelvollisuutensa myyntimaan veroviranomaisilta.

Valitse toinen maa tästä:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi
Meny
 
Logo