Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat norjalaisen yhtiön osakkeita tms.

Seuraavassa on tieto sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja omistat osakkeita norjalaisessa yhtiössä tai sinulla on osuuksia norjalaisessa osakerahastossa. Ohje koskee tällaisesta omaisuudesta saadun tulon verotuksesta.

Osakesäästötilille (ASK) maksetuille osakkeille ja osuuksille on omat sääntönsä.

Osinkotulo ja voitto-osuus

Verotus Norjassa

Norjalaisesta yhtiöstä saatu osinkotulo voidaan verottaa Norjassa. 

Osinkoa maksava yhtiö perii suorituksesta veron osinkoa maksaessaan. Sinun ei tarvitse antaa näistä tuloista  veroilmoitusta Norjaan.

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan Norjan vero voi olla enintään 15%.

Osakerahastosta saadut tulot verotetaan kuten osingot, jos osakerahaston osuuksien suhteellinen osuus on verovuoden alussa vähintään 80 prosenttia. Jos suhteellinen osuus on 20 ja 80 prosentin välissä, verotetaan tuotosta vastaavaa suhteellista osuutta oleva osa osinkotulona. Loput verotetaan korkotulona. Jos osakerahaston osuuksien suhteellinen osuus on alle 20 prosenttia, verotetaan koko tulo korkotulona.

Norjan sisäisen lainsäädännön mukaan osa osingosta on verovapaata. Veronalaista on vain se osuus, joka ylittää osakkeiden hankinta-arvolle vahvistetun verovapaan tuoton. Verovapaa osa lasketaan jokaiselle osakkeelle/ osuudelle jonka omistit tulovuonna ajankohtana 31.12.

Jos vero Norjan sisäisten säännösten mukaan laskettuna ( 25% verovapaan määrän ylittävästä osasta) olisi vähemmän kuin 15 % brutto-osingosta, voit hakea erotuksen palautusta Norjasta.

Voit myös vaatia palautusta, jos veroa on otettu enemmän kuin 15%. 

Palautushakemukset lähetetään osoitteeseen Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, NO-0134 Oslo.

Sinun täytyy itse esittää Norjan veroviranomaisille kaikki palautushakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot.

Saat lisää tietoa skatteetaten.no.

Verotus asuinvaltiossa

Norjasta saatu osinkotulo ja voitto-osuus on veronalaista myös asuinvaltiossasi. Voit vaatia että Norjan vero vähennetään samasta tulosta aiheutuvasta verosta asuinvaltiossasi (hyvitysmenetelmä).

Osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatu voitto

Jos et koskaan ole asunut Norjassa, osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatua voittoa ei voida verottaa Norjassa. Sinun on ilmoitettava myynnistä saatu tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Tulo verotetaan asuinvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaan.

Muutto Norjasta

Jos muutat Norjasta ja yleinen verovelvollisuutesi Norjassa lakkaa, tai muutat toiseen Pohjoismaahan pohjoismaisen verosopimuksen mukaisesti, olet verovelvollinen osakkeiden ja osakerahaston osuuksien realisoimattomasta nettovoitosta sinä ajankohtana kun yleinen verovelvollisuutesi Norjassa lakkaa tai sinun katsotaan asuvan toisessa Pohjoismaassa verosopimuksen mukaisesti. Olet verovelvollinen vain jos nettovoitto ylittää NOK 500 000.

Löydät lisätietoja osoitteesta skatteetaten.no.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi