Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat norjalaisen yhtiön osakkeita tms.

Asutko jossain toisessa Pohjoismaassa ja omistat osakkeita norjalaisessa yhtiössä tai onko sinulla osuuksia norjalaisessa osakerahastossa? Seuraavassa on tietoa tällaisesta omaisuudesta saadun tulon verotuksesta.

Osinkotulo ja voitto-osuus

Verotus Norjassa

Norjalaisesta yhtiöstä saatu osinkotulo voidaan verottaa Norjassa. Osakerahastosta saatu voitto-osuus verotetaan kuten osinko.

Osinkoa maksava yhtiö perii suorituksesta veron osinkoa maksaessaan. Sinun ei tarvitse antaa näistä tuloista  veroilmoitusta Norjaan.

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan Norjan vero voi olla enintään 15%.

Norjan sisäisen lainsäädännön mukaan osa osingosta on verovapaata. Veronalaista on vain se osuus, joka ylittää osakkeiden hankinta-arvolle vahvistetun verovapaan tuoton. Verovapaa osa lasketaan jokaiselle osakkeelle/ osuudelle jonka omistit tulovuonna ajankohtana 31.12.

Jos vero Norjan sisäisten säännösten mukaan laskettuna ( 25% verovapaan määrän ylittävästä osasta) olisi vähemmän kuin 15 % brutto-osingosta, voit hakea erotuksen palautusta Norjasta. Voit myös vaatia palautusta, jos veroa on otettu enemmän kuin 15%. Palautushakemukset lähetetään osoitteeseen Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, NO-0134 Oslo.

Sinun täytyy itse esittää Norjan veroviranomaisille kaikki palautushakemuksen käsittelemiseksi tarvittava selvitys.

Verotus asuinvaltiossa

Norjasta saatu osinkotulo ja voitto-osuus on veronalaista myös asuinvaltiossasi. 

Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi vaadi Norjan veroilmoituksessa, että ulkomainen vero vähennetään samasta osingosta asuinvaltiossa aiheutuvasta verosta.

Osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatu voitto

Jos et koskaan ole asunut Norjassa, osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatua voittoa ei voida verottaa Norjassa. Sinun on ilmoitettava myynnistä saatu tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Tulo verotetaan asuinvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaan.

Valitse toinen maa tästä:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi
Meny
 
Logo