Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko Norjassa ja omistat toisesta Pohjoismaassa olevan yhtiön osakkeita?

Asutko Norjassa ja sinulla on osakkeita tai osuuksia jostain muusta Pohjoismaasta olevassa yhtiössä tai osakerahastossa. Seuraavassa on tietoa tästä omaisuudesta saadun tulon verotuksesta.

Osinkotulo ja voitto-osuus

Verotus toisessa Pohjoismaassa

Osinko verotetaan siinä Pohjoismaassa, josta osinko maksetaan. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan vero saa olla  enintään 15%. Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi vaadi Norjan veroilmoituksessa, että ulkomainen vero vähennetään ao. osingosta Norjassa menevästä verosta.

Jos toisessa Pohjoismaassa on otettu veroa yli 15 %, vaadi että ao. maasta palautetaan sinulle liikavero.

Verotus Norjassa

Toisesta Pohjoismaasta saatu osinkotulo verotetaan Norjassa samalla tavalla kuin norjalaisesta yhtiöstä saatu osinko. Voitto-osuus osakerahastosta verotetaan kuten osinko.

Osingosta on veronalaista vain se osuus, joka ylittää osakkeiden hankinta-arvolle vahvistetun verovapaan tuoton    

Verovapaa tuotto lasketaan jokaiselle osakkeelle/ osuudelle jonka omistit tulovuonna ajankohtana 31.12. Jos osinko on suurempi kuin verovapaa osa, erotukseen kohdistuu 28 %:n suuruinen tuloverotus. 

Jos omistat ulkomaisia osakkeita, sinun on Norjassa täytettävä lomake RF- 1059 "Sjkema for fastsettelse av anskaffelseverdi (inngangsverdi) og beregning av skattepliktig utbytte for akjer/andeler eid under 2007 ( lomake on vain norjaksi). Lomakkeen täyttämistä varten on ohjelomake RF-1072. Lomake  RF-1059 on liitettävä veroilmoitukseen. Molemmat lomakkeet voit tulostaa Internetistä osoitteesta skatteetaten.no. Lomake RF-1059 on liitettävä veroilmoitukseen myös, jos omistat osuuksia ulkomaisessa osakerahastossa etkä ole saanut omistuksista erillistä selvitystä Norjan Arvopaperikeskukselta (VPS) tai sijoitusten hoitoyhtiöltä.

Osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatu voitto

Myynnistä saatu voitto verotetaan Norjassa samalla tavalla kuin norjalaisten osakkeiden tai osuuksien myyntivoitto.

Jos olet myynyt osakkeita ajankohdan 1.1.2007 jälkeen, myyntivoiton laskua koskevat omat säännökset.

Jos olet myyntiä edeltävien 5 vuoden aikana asunut kyseisessä toisessa Pohjoismaassa, myös sillä on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa myyntivoitto. Verottaaako ao. maa sinua myös käytännössä, riippuu sen sisäisestä lainsäädännöstä. Jos joudut maksamaan veroa kyseisessä valtiossa, kaksinkertainen verotus poistetaan Norjassa. Vaadi Norjan veroilmoituksessa, että ulkomainen vero vähennetään samasta myyntivoitosta Norjassa menevästä verosta.

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat myyntitappiot otetaan Norjassa huomioon samalla tavalla kuin norjalaisten osakkeiden myyntitappiot.

Valitse toinen maa tästä:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi
Meny
 
Logo