Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat kiinteistön tai huoneiston Norjassa?

Tämä ohje koskee sinua, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja omistat kiinteää omaisuutta Norjassa. Kiinteä omaisuus voi olla asumiseen tarkoitettu (talo taihuoneisto) tai vapaa-ajan asunto.

Verotus Norjassa

Jos asut toisessa pohjoismaassa ja omistat kiinteää omaisuutta Norjassa, omaisuutta ja kiinteän omaisuuden tuottoa verotetaan rajoitetusti Norjassa.

Omaisuuden arvo ja tuotto määritellään samalla tavoin siitä riippumatta, asuuko omistaja verotuksellisesti Norjassa vai ulkomailla. Ulkomailla asuvat henkilöt kuuluvat veroluokkaan 0, eikä heillä ole oikeutta henkilövähennykseen.

Jos asut toisessa maassa ja omistat kiinteää omaisuutta Norjassa, sinun tulee antaa veroilmoitus Jos sinulla on verotettava vuokratuloa, lähetä lomake "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189) (vuokratuloselvitys) yhdessä veroilmoituksen kanssa. Veroilmoitus on annettava viimeistään tulovuotta seuraavan huhtikuun 30. päiväna. Jos et saa veroilmoituslomaketta, ota yhteys norjalaiseen verotoimistoon.

Omaisuus

Veroviranomainen määrittelee verotusarvon kiinteälle omaisuudelle. Tämä arvo muodostaa veronalaisen varallisuuden.

Verotusarvo määräytyy Norjassa eri tavoin riippuen siitä, onko asunto ensisijainen asunto, toissijainen asunto tai vapaa-ajan asunto.

Jos kyseessä on ensisijainen asunto, verotusarvo on 25 % arvioidusta käyvästä arvosta. Arvon saat täyttämällä veroilmoitukseen asunnon tiedot tai syöttämällä asunnon tiedot laskimeen/ boligkalkulatoren sivuilla skatteetaten.no.

Pääsäännön mukaan ensisijainen asuntosi on se asunto, jossa asuit vuoden lopussa. Sinulla voi olla vain yksi ensisijainen asunto. Jos asut pysyvästi toisessa Pohjoismaassa, asuntosi Norjassa ei yleensä ole ensisijainen asuntosi Norjan säännösten mukaan.

Jos Norjassa sijaitseva omaisuus on toissijainen asuntosi, mutta ei vapaa-ajan asunto, verotusarvo on 90 % arvioidusta käyvästä arvosta. Arvon saat selville samoin kuin ensisijaisen asunnon osalta. Omaisuus on toissijainen asuntosi, jos käytät sitä työasuntona, asuntona, jotka vuokraat ja vuoden ympäri käytössä oleva vapaa-ajan asunto. Tämä soveltuu myös kun itse käytät asuntoa vapaa-ajalla.

Vapaa-ajan asunnot ovat tyypillisesti mökkejä, muita vapaa-ajan asuntoja ja huoneista, jotka on rakennettu vain vapaa-ajan käyttöön. Uusien vapaa-ajan kotien verotusarvo ei ylitä 30 % rakennuskustannuksista, sisältäen maa-alan. Jos ostat käytetyn vapaa-ajan kiinteistön, sinulle siirtyy myyjän verotusarvo.

Vapaa-ajan asunnon verotusarvo määritellään vuosittain. Tämä päätetään joka vuosi. Vuosille 2020 ja 2021 ei verotusarvoon tule muutoksia.

Jos ensisijaisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon verotusarvo on yli 30 % dokumentoidusta käyvästä arvosta, voit pyytää sitä vähennettäväksi. Verotusarvoa voidaan vähentää, jos se on selvästi enemmän kuin vastaavien samassa kunnassa sijaitsevien asuntojen. Toissijaisen asunnon osalta voit pyytää vähennystä, jos verotusarvo on korkeampi kuin dokumentoitu käypä arvo.

Jos sinulla on kiinteää omaisuutta Norjassa, sinulla on periaatteessa oikeus vähennyksen omaisuuteen liittyvien velkojen osalta. Jos omaisuus on toissijainen asunto, jonka arvo on 90 % käyvästä arvosta, vähennystäsi pienennetään. Saat lisää tietoa skatteetaten.no.

Tuotto

Kiinteän omaisuuden vuokraamisesta saatu tulo on periaatteessa veronalaista tuloa.

Kuitenkin, jos vuokraat omaa kotiasi 30 päivää tai pidempään, tulo on verovapaata, jos:

  • vuokraat enintään puolen asunnosta laskettuna vuokrausarvon mukaan
  • vuokraat koko asunnon tai suuren osan siitä ja tulo on max 20 000 NOK vuodessa

Jos vuokraat kokonaan tai osittain asuntosi lyhyemmäksi ajaksi kuin 30 päivää, tulo on veronalaista normaalien menettelyjen mukaan. Vuokratulo on verovapaata 10 000 NOK vuodessa asti ja ylittävästä osasta 85 prosenttia on veronalaista tuloa. 30 päivän ajanjakso lasketaan jokaisen vuokrauksen osalta. 10 000 NOK raja koskee koko verovuotta eikä yksittäistä vuokrausta. Saat lisää tietoa skatteetaten.no.

Vapaa-asunnon - jos käytät asuntoa itsekin kohtuullisessa määrin- vuokratuoton ensimmäiset NOK 10 000 on verovapaata. Verotettavaa tuloa on 85% niistä vuokratuloista, jotka ylittävät 10 000 NOK.

Jos Norjassa oleva asunto ei ole vakinainen asuntosi eikä vapaa-ajan asunto, sitä verotetaan laskennallista menetelmää käyttäen. Tällöin asunnon nettotuotto (vuokratulojen sekä todellisten kulujen erotus) on verotettavaa tuloa. Jos sinulla on verotettavaa tuloa palauta veroilmoitus ja lomake "Utleie mv. av fast eiendom" (RF-1189).

Ulkomailla asuvat henkilöt, joilla on kiinteää omaisuutta Norjassa, voivat vaatia vähentämään velan korot, jotka liittyvät kiinteään omaisuuteen. Omaisuutta hankittaessa tai myöhemmin asetetun ja kuulutetun pantin katsotaan normaalisti liittyvän kiinteään omaisuuteen.

Myyntivoitto

Luovutusvoitot kiinteästä omaisuudesta ovat Norjassa periaatteessa veronalaista tuloa.

Kuitenkaan oman asunnon myyntivoittoa ei veroteta, jos olet omistanut asunnon yli vuoden ajan ja asunut siinä itse vähintään vuoden ajan myyntiä edeltävän kahden vuoden aikana.

Vapaa-ajan asunnon myyntivoittoa ei veroteta, jos olet omistanut vapaa-ajan asunnon vähintään viisi vuotta ja käyttänyt sitä omana vapaa-ajan asuntona vähintään viisi vuotta myyntiä edeltävän kahdeksan vuoden aikana.

Tappion voi vähentää vain, jos mahdollisesta myyntivoitosta joutuisi maksamaan veroa.

Omaisuusvero

Joissakin Norjan kunnissa kannetaan kunnallista omaisuusveroa. Joissain kunnissa kunnallinen omaisuusvero ensisijaiselle asunnolle ja vapaa-ajan asunnolle määritetään verotusarvon laskennassa käytetyn arvioidun käyvän arvon mukaan. Saat lisää tietoa omaisuuverosta skatteetaten.no.

 

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi