Asutko Norjassa ja omistat kiinteistön tai huoneiston toisessa Pohjoismaassa?

Tämä koskee sinua, joka asutko Norjassa ja omistat kiinteää omaisuutta / huoneiston toisessa Pohjoismaassa.

Verotus Norjassa

Toisessa Pohjoismaassa sijaitseva kiinteä omaisuus / huoneisto verotetaan myös Norjassa.

Norjassa sekä omaisuuden verotusarvoettä tuotto arvioidaan Norjan lainsäädännön mukaan siitä riippumatta, miten omaisuus verotetaan muussa maassa.

Omaisuus

Ulkomaiselle kiinteälle omaisuudelle tai huoneistolle on aina määriteltävä verotusarvo Norjassa. Asuin ja vapaa-ajankiinteistön, jolle ei ole aikaisemmin määritelty verotusarvoa Norjan säännösten mukaan, verotusarvo määritetään korkeintaan 30 %:iin kiinteistön käyvästä arvosta ulkomailla tai vaihtoehtoisesti 30 %:iin rakennuskustannuksista sisältäen maa-alueen. Ulkomailla sijaitsevien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen verotusarvoon voidaan tehdä vuosittaisia prosentillisia muutoksia. Vuosille 2020 ja 2021 ei verotusarvoon tule muttoksia.

Jos ulkomailla sijaitsevan kiinteistön verotusarvo on yli 30 % dokumentoidusta käyvästä arvosta, voit vaatia sitä alennettavaksi.

Verotusarvo on pääomatuloverotuksen pohjana.

Jos kiinteän omaisuuden tai muun omaisuuden (esim osakkeet) verotusarvo on vähemmän kuin 100 % käyvästä arvosta, vähennysoikeutta velasta voidaan pienentää. Lisää tietoa skatteetaten.no.

Omaisuuden sijaintivaltion veroviranomaisten määrittelemällä verotusarvolla ei ole merkitystä Norjan verotuksessa.

Tuotto

Vuokratulo ulkomailla sijaitsevasta omaisuudesta on veronalaista Norjassa samojen sääntöjen mukaan kuin Norjassa sijaitsevasta omaisuudesta saatu vuokratulo.

Jos vuokratulo on kokonaan tai osittain verovapaata Norjassa, et saa tehdä tulosta vähennyksiä. Et myöskään voi vähentää ulkomaille maksamiasi veroja. Tämä soveltuu omaisuusveroon ja tuloveroon.

Jos ulkomainen kiinteä omaisuus verotetaan taseen perusteella (nettotulo on veronalaista ) Norjassa, saat tehdä verovähennyksen vuokraamiseen liittyvistä kuluista ja ulkomaisesta verosta. Jos olet toisessa maassa maksanut tavallista tuloveroa siellä olevasta kiinteästä omaisuudesta, voit vaatia ao. tuloveroa vähennettäväksi norjalaisesta verosta (kreditfradrag). Vähennys ei voi olla suurempi kuin ao tulosta aiheutuva Norjan veron osa.

Kiinteistöverot ja vastaavat, joita ei voi vähentää norjalaisesta verosta (ikke kreditfradrag):

Tanska:                      Ejendomsværdiskat

Suomi:                        Kiinteistövero

Sverige:                      Kommunal fastighetsavgift

Sinulla on oikeus täyteen vähennykseen veloista ja koroista norjalaisessa verotuksessa, vaikka sinulla olisi kiinteää omaisuutta toisessa pohjoismaassa. Tämä koskee myös ulkomaiseen omaisuuteen liittyviä velkoja ja korkoja, vaikka laina olisi otettu ulkomaisesta pankista.

Myyntivoitto

Toisessa Pohjoismaassa sijaitseva kiinteän omaisuuden myyntivoitto verotetaan Norjassa samojen sääntöjen mukaan kuin Norjassa sijaitseva omaisuus. Toisessa Pohjoismaassa sijaitsevan kiinteän omaisuuden myynnistä aiheutuneen tappion voi vähentää, jos myyntivoitto olisi ollut veronalaista Norjassa.

Myyntivoitto verotetaan myös kiinteän omaisuuden sijaintivaltiossa ao valtion säännösten mukaisesti. 

Voit vaatia että ulkomainen vero vähennetään Norjassa samasta tulosta aiheutuvasta verosta. Vähennys ei voi olla suurempi kuin ao tulosta aiheutuva Norjan veron osa.

Jos olet omistanut ja käyttänyt omaisuutta niin pitkään, että verottoman myyntivoiton norjalaiset edellytykset täyttyvät, myyntivoitto on veroton Norjassa. Silloin et voi vaatia vähennystä verosta, jonka olet maksanut omaisuuden sijaintimaahan. Et voi myöskään vaatia vähennystä tappiosta.

Kun verotettava myyntivoitto lasketaan sijaintivaltiossa ja Norjassa eri määräysten mukaisesti, verotettavat määrät eroavat toisistaan.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi