Asutko jossain toisessa Pohjoismaassa ja saat eläkettä tai työkyvyttömyyskorvausta Norjasta?

Seuraavassa on tietoa toisessa Pohjoismaassa asuvan henkilön Norjasta saaman eläketulon tai työkyvyttömyyskorvauksen verotuksesta. Tässä käsitellään vain norjalaisen eläketulosi ja työkyvyttömyyskorvauksesi verottamista.

Jos saat Norjasta, jotain muuta sosiaaliturvaan perustuvaa korvausta kuin eläkettä ja työkyvyttömyyskorvausta, katso kohta Sosiaalietuudet.

Verotus Norjassa

Maksat veroja eläkkeestäsi Norjaan. Tämä koskee eläkettä jonka maksaa joko sosiaaliturvaviranomainen (NAV, ”folketrygden”), entinen työnantaja, norjalainen eläkekassa tai mikä tahansa muu maksaja Norjassa.

Maksat veroja Norjaan myös sosiaaliturvaviranomaisen (NAV) maksamasta työkyvyttömyysturvasta ja IPA/IPS-ohjelmasta (vakuutus) maksetusta työkyvyttömyyskorvauksesta.

Voit hakea vapautusta veroista Norjassa, jos saat muuta työkyvyttömyyskorvausta jostain muusta julkisesta vakuutuksesta kuin ”folketrygden” , tai työkyvyttömyyskorvausta yksityisestä työeläkevakuutuksesta ja muista yksityisistä eläkevakuutuksista (poislukien IPA/IPS).

Norjassa verotuksellisesti asuva

Jos olet muuttanut Norjasta, mutta sinua pidetään Norjan säännösten mukaan edelleen Norjassa yleisesti verovelvollisena, eläkettä ja veronalaista työkyvyttömyyskorvausta verotetaan samojen sääntöjen mukaan kuin jos asuisit Norjassa.

Norjassa rajoitetusti verovelvollinen

Jos et enää ole Norjassa yleisesti verovelvollinen tai et ole koskaan asunut Norjassa, maksat periaatteessa bruttoeläkkeestä ja veronalaisesta työkyvyttömyyskorvauksesta 15 prosentin veron. Eläkkeen tai korvauksen maksaja pidättää veron ennen eläkkeen tai työkyvyttömyyskorvauksen maksamista sinulle. Saat norjalaisen veroilmoituksen.

Saatat olla oikeutettu alempaan kuin 15 prosentin veroon, jos vähintään 90 prosenttia kokonaistuloistasi on veronalaista Norjassa.

Voit olla myös oikeutettu Norjan veron alentamiseen jos

  • asuit toisessa Pohjoismaassa ja työskentelit Norjassa, kun ansaitsit oikeudet eläke-/ työkyvyttömyysetuuksiin Norjassa ja
  • sinulla on liian alhaiset tulot kotimaassasi saadaksesi siellä oikeudet henkilökohtaisiin vähennyksiin

Lisätietoja, katso "Persons resident in an EU/EEA country" skatteetaten.no.

Eläke ja työkyvyttömyyskorvaus yksilöllisestä työeläkevakuutuksesta ja muut yksityiset eläkkeet ovat verovapaita Norjassa, silloin kun et ole ansainnut ns. eläkepisteitä ("pensjonspoeng") Norjan sosiaalivakuutusjärjestelmässä.

Lisätietoja, katso "Withholding tax on pension and disability benefits", skatteetaten.no.

Sosiaalivakuutusmaksu

Jos sinulla on sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä tai työkyvyttömyyskorvaus vain Norjasta, maksat eläkkeen tai korvauksen perusteella vakuutusmaksun Norjaan. Jos saat muutakin eläkettä tai työkyvyttömyyskorvausta, ota yhteys sosiaaliturvaviranomaisiin (NAV) sen selvittämiseksi täytyykö sinun maksaa sosiaaliturvamaksu Norjaan.

Sosiaaliturvamaksu (”trygdeavgiften”) eläkkeestä on 5,1 prosenttia. Sosiaaliturvamaksu työkyvyttömyysturvasta ja muista työkyvyttömyyskorvauksista on 8,2 prosenttia.

Verotus asuinvaltiossa

Eläkettä/työkyvyttömyyskorvausta voidaan verottaa myös asuinvaltiossasi. Jos sinua verotetaan sekä Norjassa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiosi tulee varmistaa, ettei tapahdu eläkkeen/työkyvyttömyyskorvauksen kaksinkertaista verotusta. Tämän takia Norjasta saamasi tulo tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella.

Onko sinulla kysyttävää oikeudesta eläkkeeseen/työkyvyttömyyskorvaukseen (”uføreytelser”) Norjasta?

Jos sinulla on kysyttävää oikeudestasi saada eläkettä tai työkyvyttömyyskorvausta (”uføreytelser”) Norjasta, voit ottaa yhteyttä eläkkeistä ja muista sosiaalilainsäädännön mukaisista korvauksista NAV:iin tai muuhun eläkkeen/työkyvyttömyyskorvauksen maksajaan.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi