Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa julkissektorin työnantajan palveluksessa?

Seuraavassa on tietoa sinule joka asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa ja työnantajasi on julkiselta sektorilta? Seuraavassa on tietoa tällaisesta työstä saadun palkan verotuksesta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet Norjassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa?".

Norjasta oleva työnantaja

Jos työnantajasi on Norjasta, palkka verotetaan Norjassa. Jos teet osan työstä asuinvaltiossasi, tähän työhön perustuva palkan osa verotetaan yksinomaan asuinvaltiossasi.

Toisesta Pohjoismaasta oleva julkíssektorin työnantaja

Jos lähdet Norjaan työskentelemään toisesta Pohjoismaasta olevan julkissektorin työnantajan palveluksessa, palkka verotetaan yksinomaan työnantajan kotivaltiossa.

Verotus Norjassa

Jos tulo on veronalaista Norjassa, sinua verotetaan joko ns normaalilla veronmäärällä tai palkastasi peritään kiinteä lähdevero. Lue lisää kohdasta Veroprosentit.

Lisää tietoa siitä, milloin voit maksaa bruttopalkastasi kiinteää lähdeveroa, katso skatteetaten.no/paye.

Verotus asuinvaltiossa

Sinun on ilmoitettava Norjassa ansaitsemasi tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Jos maksat tulosta veroa sekä Norjaan että asuinvaltioosi, on asuinvaltiosi huolehdittava että kaksinkertainen verotus vältetään.

Rajankävijät

Rajakuntasääntö koskee niitä jotka Suomessa tai Ruotsissa asuvat Norjan maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käyvät työssä naapurikunnassa Norjan puolella. Tällaisessa tilanteessa palkka verotetaan aina yksinomaan työntekijän asuinvaltiossa. Edellytyksenä on, että työntekijä säännöllisesti viikoittain oleskelee Suomessa tai Ruotsissa olevassa  kodissaan vähintään kaksi päivää ja yhden yön.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi