Asutko Norjassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

  • oleskelet työskentelyvaltiossa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla,
  • työnantajallasi on kiinteä toimipaikka työskentelyvaltiossa, tai
  • olet työskentelyvaltiossa vuokrattuna työntekijänä.

Maksat veroja Norjassa, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Verotus Norjassa

Palkkatulo, jota saatetaan verottaa toisessa Pohjoismaassa, on veronalaista myös Norjassa ja on aina ilmoitettava Norjan veroilmoituksessa. Sinun on myös liitettävä veroilmoitukseen täytettynä lomake RF-1150E "Reduction of income tax on wages". Norjan verotuksessa veroa alennetaan siten että et maksa veroa tästä palkkatulosta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Ruotsiin, ja työskentelet Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Sama pätee, jos asut Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomeen, ja työskentelet Suomessa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi. Jos olet rajakuntalainen, maksat palkkatulosta veroa vain Norjaan. Edellytyksenä on, että oleskelet säännöllisesti Norjan kodissasi vähintään kaksi päivää ja yhden yön viikossa.

Uusi Svinesundin silta

Jos olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Norjaan, vaikka työ tapahtuisi Ruotsin puolella.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Norjaan, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Norjassa hyvitetään vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa. Jätä veronhyvityksen vaatimus lomakkeella RF-1147E ”Henkilöasiakkaan ulkomailla maksaman veron hyvitys” yhdessä veroilmoituksen kanssa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä NAV:iin tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi