Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattesatser

Skattesatser og beløpsgrenser - 2017

 

Skatt på alminnelig inntekt
Personer 24,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 20,5%

Trinnskatt

Trinn 1 - innslagspunkt NOK 164 100 0,93%
Trinn 2 - innslagspunkt NOK 230 950 2,41%
Trinn 3 - innslagspunkt NOK 580 650 11,52%
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms NOK 580 650 9,52%
Trinn 4 - innslagspunkt NOK 934 050 14,52%

Trygdeavgift

Lønnsinntekt 8,2%
Pensjonsinntekt 5,1%
Næringsinntekt 11,4%
Nedre grense for å betale trygdeavgift NOK 54 650

Formuesskatt

Stat NOK 0 - 1 480 000 0%
Stat NOK 1 480 001 - 0,15%
Kommune NOK 0 - 1 480 000 0%
Kommune NOK 1 480 001 - 0,7%

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Utenlandske artister og idrettsutøvere 15%
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet 15%
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) 25%

I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.

For mer informasjon om skattesatser mv.:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017/id2514837/

 

Skattesatser

Skattesatser og beløpsgrenser - 2016

 

Skatt på alminnelig inntekt
Personer 25,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 21,5%

Trinnskatt

Trinn 1 - innslagspunkt NOK 159 800 0,44%
Trinn 2 - innslagspunkt NOK 224 900 1,7%
Trinn 3 - innslagspunkt NOK 565 400 10,7%
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms NOK 565 400 8,7%
Trinn 5 - innslagspunkt NOK 909 500 13,7%

Trygdeavgift

Lønnsinntekt 8,2%
Pensjonsinntekt 5,1%
Næringsinntekt 11,4%
Nedre grense for å betale trygdeavgift NOK 49 650

Formuesskatt

Stat NOK 0 - 1 400 000 0%
Stat NOK 1 400 001 - 0,15%
Kommune NOK 0 - 1 400 000 0%
Kommune NOK 1 400 000 - 0,7%

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Utenlandske artister og idrettsutøvere 15%
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet 15%
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) 25%

I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.

For mer informasjon om skattesatser mv.:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-fradrag-og-belopsgrenser-i-2016/id2457143/

 

Meny
 
Logo