Skattesatser

Skattesatser og beløpsgrenser - 2020

 

Skatt på alminnelig inntekt
Personer 22,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 18,5%

Trinnskatt

Trinn 1 - innslagspunkt NOK 180 800 1,9%
Trinn 2 - innslagspunkt NOK 254 500 4,2%
Trinn 3 - innslagspunkt NOK 639 750 13,2%
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms NOK 639 750 11,2%
Trinn 4 - innslagspunkt NOK 999 550 16,2%

Trygdeavgift

Lønnsinntekt 8,2%
Pensjonsinntekt 5,1%
Næringsinntekt 11,4%
Nedre grense for å betale trygdeavgift NOK 54 650

Formuesskatt

Stat NOK 0 - 1 500 000 0%
Stat NOK 1 500 001 - 0,15%
Kommune NOK 0 - 1 500 000 0%
Kommune NOK 1 500 001 - 0,7%

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere 25%
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som ikke er medlemmer av trygden (sosialforsikringen) i Norge 16,8%
Utenlandske artister og idrettsutøvere 15%
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet 15%
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) 25%

I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.

For mer informasjon om skattesatser mv.:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/

 

Skattesatser og beløpsgrenser - 2019

 

Skatt på alminnelig inntekt
Personer 22,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 18,5%

Trinnskatt

Trinn 1 - innslagspunkt NOK 174 500 1,9%
Trinn 2 - innslagspunkt NOK 245 650 4,2%
Trinn 3 - innslagspunkt NOK 617 500 13,2%
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms NOK 617 500 11,2%
Trinn 4 - innslagspunkt NOK 964 800 16,2%

Trygdeavgift

Lønnsinntekt 8,2%
Pensjonsinntekt 5,1%
Næringsinntekt 11,4%
Nedre grense for å betale trygdeavgift NOK 54 650

Formuesskatt

Stat NOK 0 - 1 500 000 0%
Stat NOK 1 500 001 - 0,15%
Kommune NOK 0 - 1 500 000 0%
Kommune NOK 1 500 001 - 0,7%

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere 25%
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som ikke er medlemmer av trygden (sosialforsikringen) i Norge 16,8%
Utenlandske artister og idrettsutøvere 15%
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet 15%
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) 25%

I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.

For mer informasjon om skattesatser mv.:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019/Artikler/Skattesatser-2019/