Bor du i et annet nordisk land og arbeider om bord på et skip som er registrert i Norge og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider om bord på skip som er registrert i Norge og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i Norge

Lønnsinntekt som du har opptjent om bord i et norskregistrert skip, er skattepliktig i Norge.

Et skip som er registrert i et annet land, men som befraktes på bareboat basis av et norsk rederi, likestilles med et norskregistrert skip

Du får en norsk skattemelding selv om du bare er skattepliktig i Norge for inntekt opptjent om bord i et norskregistrert skip.

Du finner informasjon om beskatningen av inntekt opptjent om bord på et norskregistrert skip som har oppdrag på dansk kontinentalsokkel under "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på dansk kontinentalsokkel?".

Skattlegging i bostedslandet

Lønnsinntekt opptjent i internasjonal fart kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Du må gi opplysninger om inntekten i skattemeldingen i bostedslandet.

Når lønnsinntekten skattlegges både i Norge og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. 

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige