Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og får trygdeytelser fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som får trygdeytelser fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av de utenlandske trygdeytelsene. Får du pensjon fra et annet nordisk land, se Pensjonister.

Beskatning i utbetalingslandet

Trygdeytelser som utbetales fra andre nordiske land, kan være skattepliktige der.

Beskatning i Norge

Trygdeytelsene er skattepliktige i Norge. Er du beskattet i utbetalingslandet, kan du kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt.

Innbetaling av skatt

Den som betaler ut trygdeytelsene, har ikke plikt til å innbetale forskuddstrekk til norske skattemyndigheter. Du må derfor be om et nytt norsk skattekort som tar hensyn til den utenlandske trygdeytelsen og eventuell skatt i utbetalingslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo