Bor du i et annet nordisk land og får pensjon eller uføreytelser fra Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får pensjon eller uføreytelser  fra Norge. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av den norske pensjonen og uføreytelsen.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon og uføreytelser fra Norge, se Trygdeytelser.

Skattlegging i Norge

Du skal betale skatt av pensjonen i Norge. Dette gjelder uansett om pensjonen utbetales fra folketrygden (NAV), en tidligere arbeidsgiver, en norsk pensjonskasse eller en annen utbetaler i Norge.

Du skal også betale skatt i Norge av uføretrygd fra folketrygden (NAV) og uføreytelser fra livrenteforsikringer (IPA og IPS).

Du kan søke om skattefritak i Norge hvis du får uføreytelser fra andre offentlige ordninger enn folketrygden og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private ordninger (som ikke er livrenter).

Personer som er skattemessig bosatt i Norge

Har du flyttet fra Norge, men fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler, skal pensjon og skattepliktige uføreytelser skattlegges etter samme regler som gjelder for personer som bor i Norge.

Personer med begrenset skatteplikt

Er du skattemessig emigrert eller aldri har bodd i Norge, skal du i utgangspunktet betale 15 prosent skatt av brutto pensjon og skattepliktige uføreytelser. Den som utbetaler pensjon eller skattepliktig uføreytelse i Norge skal trekke skatt før pensjonen eller uføreytelsen utbetales til deg. Du får en norsk skattemelding.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

Du kan også ha krav på en nedsettelse av den norske skatten om

  • du bodde i et annet nordisk land og arbeidet i Norge da du opptjente retten til pensjonen/uføreytelsen fra Norge og
  • du har for lav inntekt i hjemlandet til å få utnyttet retten til personlige fradrag der

For mer informasjon se "Kildeskatt - Personer bosatt i et EØS-land" på skatteetaten.no.

Pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie i Norge når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden.

For mer informasjon se "Kildeskatt på pensjon og uføreytelser" på skatteetaten.no.

Trygdeavgift

Har du offentlig pensjon/uføreytelse bare fra Norge, skal du betale trygdeavgift av pensjonen/uføreytelsen i Norge. Har du annen pensjon/uføreytelse i tillegg, må du ta kontakt med NAV for å avklare om du skal betale trygdeavgift i Norge.

Trygdeavgiften på pensjon er 5,1 prosent. Trygdeavgiften på uføretrygd og andre uføreytelser er 8,2 prosent.

Skattlegging i bostedslandet

Pensjonen/uføreytelsen kan også være skattepliktig i det landet der du bor. Skattlegges du både i Norge og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at pensjonen/uføreytelsen ikke blir dobbeltbeskattet. Du skal alltid gi opplysninger om dine inntekter fra Norge i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Har du spørsmål om rett til pensjon/uføreytelser fra Norge?

Har du spørsmål om du har rett til pensjon/uføreytelser fra Norge, må du ta kontakt med NAV om pensjon og uføretrygd fra folketrygden eller med den som skal utbetale pensjonen/uføreytelsen.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige