Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare beskatningen av arbeidsinntekten.

Beskatning i arbeidslandet

Når du arbeider eller opptrer som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land er inntekten vanligvis skattepliktig i det andre landet. Dette kan også gjelde når du mottar inntekten gjennom et foretak.

Beskatning i Norge

Inntekten er også skattepliktig i Norge og du skal alltid føre den opp i den norske skattemeldingen. For å unngå dobbeltbeskatning kan du kreve et fradrag i norsk skatt for den inntektsskatt som er betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den forholdsmessige del av den norske skatten som faller på inntekten i utlandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo