Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som arbeider i Norge for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare beskatningen av lønnsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, et fylke, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Norsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i Norge for en norsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen beskattes i Norge. Utfører du hele eller en del av arbeidet i det landet du bor i, skal lønn for arbeid utført der vanligvis beskattes i bostedslandet.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i Norge for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal lønnen som hovedregel beskattes i det landet der arbeidsgiveren er hjemmehørende.

Beskatning i Norge

Er lønnen skattepliktig i Norge, skattlegges du etter de vanlige skattesatsene eller med en flat skatt på brutto lønn, se Skattesatser.

For mer informasjon om når du kan skattlegges med en flat skatt på brutto lønn, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Beskatning i bostedslandet

Inntekten kan også være skattepliktig i bostedslandet, og du må føre den opp i skattemeldingen i bostedslandet. Blir inntekten beskattet både i Norge og i ditt bostedsland, skal dobbeltbeskatning unngås ved at det ved beskatningen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er beskattet i Norge.

Grensegjengere

Grensegjengere er personer som bor i en grensekommune i Sverige eller Finland og arbeider i en grensekommune i Norge. Det gjelder spesielle regler for grensegjengere. Er du grensegjenger, skal du bare betale skatt av arbeidsinntekten i det landet du bor i. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg minst to dager i uken (med overnatting) i din faste bolig i Sverige eller Finland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo