Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare beskatningen av din arbeidsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, arbeider på norsk kontinentalsokkel, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra Norge

Du skal betale skatt på lønnen i Norge. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Om beregning av norsk skatt, se Eksempler på skatteberegning.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Norge

Du skal betale skatt i Norge når ett av følgende vilkår er oppfylt:

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i det landet der du er bosatt. Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under "Særregler".

Særregler

Grensegjengere

Bor du i kommune i Sverige eller Finland som grenser mot Norge, og arbeider i en kommune i Norge som grenser til det landet der du bor, omfattes du av grensegjengerregelen. Grensegjengerregelen innebærer at du bare skal betale skatt av lønnen i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt besøker din faste bolig i det landet der du er bosatt minst to dager i uken med en overnatting.

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige og arbeider med vedlikehold og drift av den nye Svinesundsbroen, skal du bare betale skatt av lønnen i Sverige, selv om du utfører arbeidet i Norge.

Styregodtgjørelse

Bor du i et annet nordisk land og får styregodtgjørelse fra et selskap i Norge, er styregodtgjørelsen skattepliktig i Norge. Dette gjelder uten hensyn til hvor arbeidet er utført.

Styregodtgjørelse kan også være skattepliktig i det landet der du bor og du må gi opplysninger om inntekten i skattemeldingen i ditt bostedsland. Blir styregodtgjørelsen skattlagt både i Norge og bostedslandet, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor, eller NAV i Norge for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo