Býrð þú í öðru norrænu landi og átt hlutabréf o.þ.h. í Noregi?

Þetta á við um þig sem býrð í öðru norrænu landi og átt hlutabréf í norsku félagi eða eignarhlut í norskum hlutabréfasjóði og fjalla einungis um tekjur af hlutabréfum og hluti í hlutabréfasjóðum.

Það gilda mismunandi reglur um hlutabréf og hluti í hlutabréfasjóðum sem eru hluti af hlutabréfasparnaði.

Arður og úthlutun úr hlutabréfasjóði

Skattlagning í Noregi

Arðsúthlutun frá norsku félagi má skattleggja í Noregi.

Félagið dregur skattinn af við útgreiðslu arðsins og greiðir til skattyfirvalda. Þú þarft ekki að skila skattframtali til norskra skattyfirvalda.

Skatturinn fer eftir ákvæðum tvísköttunarsamnings Norðurlandanna og takmarkast við 15%.

Úthlutun úr hlutabréfasjóði er skattlögð á sama hátt og arður ef arðsúthlutunin í hlutabréfasjóðnum í upphafi árs er meiri en 80%. Ef arðsúthlutunin er má milli 20 og 80% í upphafi árs, skattleggst sá hluti úthlutunarinnar sem svarar til arðshlutans sem arður. Það sem eftir stendur skattleggst sem vaxtatekjur. Ef arðshlutinn er lægri en 20% í upphafi árs, skattleggst öll úthlutunin sem vaxtatekjur.

Samkvæmt norskum reglum er það einungis sá hluti af arðinum sem fer yfir ákveðna hámarksfjárhæð sem er skattskyldur (þ.e. sem fer yfir reiknaða fjárhæð áhættulausrar ávöxtunar af upphafsverðinu). Fjárhæð áhættulausrar ávöxtunar reiknast fyrir hvert hlutabréf pr. 31. desember á tekjuárinu og segir til um hvað mikinn arð má móttaka án þess að greiða af honum skatt.

Ef skatturinn sem reiknast eftir norsku reglunum (25% af úthlutuninni sem fer yfir hámarksfjárhæðina) er lægri en 15% af heildarúthlutun (reiknað pr. hlutabréf), lækkun vegna ofgreidds skatts.

Þú getur einnig farið fram á endurgreiðslu á ofgreiddum skatti hafi félagið dregið af þér hærri skatt enn 15%.

Endurgreiðslubeiðni sendist til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Þú verður sjálfur að leggja fram þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir skattyfirvöld til að ákvarða um rétt þinn til endurgreiðslu.

Þú finnur nánar upplýsingar á skatteetaten.no.

Skattlagning í heimalandinu

Arðsúthlutun frá norsku félagi og úthlutun úr norskum hlutabréfasjóði er einnig skattskyld í heimalandi þínu. Til að koma í veg fyrir tvísköttun þarft þú að fara fram á frádrátt í heimalandinu sem nemur skattgreiðslunni í Noregi (kreditfrádrátt).

Söluhagnaður af arði og eign í hlutabréfasjóði

Ef þú hefur aldrei búið í Noregi er söluhagnaður af sölu hlutabréfa í norsku félagi ekki skattskyldur þar. Sama á við um hagnað af sölu eignarhluta í norskum hlutabréfasjóði. Skattlagningin fer fram í heimalandi þínu og eftir þeim reglum sem þar gilda. 

Nánar um brottflutning frá Noregi 

Ef þú flytur frá Noregi og telst ekki hafa fulla og ótakmarkaða skattskyldu, eða ef þú ert heimilisfastur í öðru norrænu landi samkvæmt norræna tvísköttunarsamningnum, ertu skattskyldur af óinnleystum nettóhagnaði af hlutabréfum og hlutum í hlutabréfasjóðum á þeim tíma sem þú hættir að bera fulla og ótakmörkaða skattskyldu í Noregi. Þú ert einungis skattskyldur er nettóhagnaðurinn er meiri en NOK 500.000. 

Nánari upplýsingar finnur þú á skatteetaten.no.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Finnland | Svíþjóð