Býrð þú í Noregi og átt hlutabréf o.þ.h. í öðru norrænu landi?

Þetta á við um þig sem býrð í Noregi og átt hlutabréf eða hlut í hlutabréfasjóði í öðru norrænu landi og fjalla einungis um tekjur af hlutabréfum og hluti í hlutabréfasjóðum.

Það gilda mismunandi reglur um hlutabréf og hluti í hlutabréfasjóðum sem eru hluti af hlutabréfasparnaði.

Arður og úthlutun úr hlutabréfasjóði

Skattlagning í greiðslulandinu

Arður af hlutabréfum er skattskyldur í greiðslulandinu. Samkvæmt tvísköttunarsamningi Norðurlandanna er skatthlutfallið 15%. Þú getur farið fram á frádrátt frá norska skattinum sem nemur skattgreiðslunni erlendis (kreditfrádráttur). Frádrátturinn takmarkast við reiknaðan norskan skatt af arðsúthlutuninni.

Skattlagning í Noregi

Arðsúthlutun frá félagi í öðru norrænu landi er skattskyld í Noregi á sama hátt og arðsúthlutun frá norsku félagi.

Einungis sá hluti af arðinum sem fer yfir ákveðna hámarksfjárhæð er skattskyldur (þ.e. sem fer yfir reiknaða fjárhæð áhættulausrar ávöxtunar af upphafsverðinu).

Fjárhæð áhættulausrar ávöxtunar reiknast fyrir hvert hlutabréf 31. desember á tekjuárinu og segir til um hvað mikinn skattfrjálsan arð má móttaka. Af þeim hluta sem fer umfram þá fjárhæð er það margfaldað með 1,44 og skattleggst með 22% á árunum 2020 og 2021 (virkt skatthlutfall 31,68%). Ef arðurinn er lægri en reiknuðu fjárhæð áhættulausrar ávöxtunar af upphafsverðinu á viðkomandi ári, má nota það til að lækka skattskyldan arð eða hagnað seinni ára.

Úthlutun úr hlutabréfasjóðum í öðru norrænu landi er skattlögð með sama hætti og úthlutun úr norskum hlutabréfasjóði.

Þeir sem eiga erlend hlutabréf ber þér að gera grein fyrir hlutabréfunum í skattframtalinu. Sama á við ef þú átt eign í erlendum hlutabréfasjóði og hefur ekki móttekið upplýsingar um eignarhlutinn frá VPS (Verdipapirsentralen) eða frá fjármálafyrirtækinu.

Ef fyrirtæki sem heimilisfast er í öðru norrænu landi, hefur dregið er meira en 15% tekjuskatt af úthlutuðum arði, átt þú rétt á að fá endurgreidd það sem umfram er í því landi.

Söluhagnaður af arði og eign í hlutabréfasjóði 

Hagnaður af sölu hlutabréfa í félagi í öðru norrænu landi er skattskyldur í Noregi á sama hátt og hagnaður af sölu hlutabréfa í norsku félagi. Söluhagnaður af sölu eignarhluta í hlutabréfasjóði í öðru norrænu landi skattleggst á sama hátt og söluhagnaður eignarhluta í hlutabréfasjóði í norsku hlutabréfasjóði.

Við sölu hlutabréfa skal við útreikning á skattskyldum arði taka tillit til reiknaðs hámarksfrádráttar sem ekki var nýttur við skattlagningu á mótteknum arði. 

Ef þú hefur verið búsettur í öðru norrænu landi, getur hagnaður af sölu hlutabréfa einnig verið skattskyldur þar ef salan á sér stað á því ári sem þú öðlast heimilisfesti í Noregi samkvæmt ákvæðum í tvísköttunarsamningi Norðurlandanna, eða í tiltekinn árafjölda á eftir. Þar eru mismunandi reglur sem gilda á Norðurlöndunum um hvernig hagnaður af sölu hlutabréfa er skattlagður eftir brottflutning. Ef þú ert skattlagður í öðru norrænu landi eftir brottflutning til Noregs getur gert kröfu um frádrátt frá norska skattinum sem nemur þeim skatti sem þú greiddir erlendis (kreditfrádráttur). Frádrátturinn takmarkast við reiknaðan norskan skatt af söluhagnaðinum.

Tap af sölu hlutabréfa í félagi í öðru norrænu landi er frádráttarbært á sama hátt og tap vegna sölu hlutabréfa í norsku félagi.

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Finnland | Svíþjóð