Danmörk
Ísland
Noregur
Finnland
Svíþjóð
Valmynd

Býrð þú í öðru norrænu landi og starfar í Noregi fyrir opinberan aðila?

Þetta á við um þig sem býrð í öðru norrænu landi og starfar í Noregi fyrir opinberan aðila og fjalla eingöngu um skattlagningu af launum fyrir slíkt starf.

Skilgreining á „opinber aðili“

Launagreiðandi þinn er skilgreindur sem opinber aðili ef þú ert ráðinn til starfa fyrir ríki, sveitarfélag, opinbera stofnun eða sambærilega stjórnsýslustofnun á hinum Norðurlöndunum. Ríkisreknir háskólar í öðrum löndum en Finnlandi eru skilgreindir sem opinberir aðilar. Aftur á móti eru finnsku háskólarnir skilgreindir sem einkaaðilar. Hlutafélag í eigu ríkis eða sveitarfélags er ekki skilgreint sem opinber aðili. Ríki og sveitarfélög eru heldur ekki skilgreind sem opinber aðili ef starfsemi þeirra tengist atvinnurekstri.

Ef vinnuveitandi þinn er ekki opinber aðili, verður þú skattlagður samkvæmt þeim reglum sem lýst er í „Býrð þú í öðru norrænu landi og vinnur í Noregi fyrir einkaaðila?".

Opinber aðili í Noregi:

Ef þú starfar í Noregi fyrir norskan opinberan aðila eru launin skattlögð þar í landi. Ef starfið er innt af hendi að öllu leyti eða að hluta til í landinu þar sem þú ert heimilisfastur, eru launin fyrir starfið yfirleitt skattlögð í því landi.

Opinber aðili heimilisfastur í öðru norrænu landi:

Starfir þú í Noregi fyrir opinberan aðila, sem heimilisfastur er í öðru norrænu landi, er meginreglan sú að launin skattleggjast þar sem launagreiðandinn er heimilisfastur.

Skattlagning í Noregi

Ef launin þín eru skattskyld í Noregi verður þú skattlagður með almennu skattþrepi eða með fastir prósentu á heildarlaunatekjur þínar, sjá Skattþrep.

Nánari upplýsingar um hvenær þú getur greitt fasta prósentu af heildarlaunatekjum eru á skatteetaten.no/paye.

Skattlagning í búsetulandinu

Tekjurnar geta einnig verið skattskyldar í búsetulandinu og þú verður sjálfur að setja þær inn í skattframtalið í búsetulandinu. Ef tekjurnar eru skattlagðar bæði í Noregi og búsetulandinu, er komið í veg fyrir tvísköttun með því að tekið er tillit til þess að búið er að skattleggja tekjurnar í Noregi við skattlagningu í búsetulandinu. 

Landamærareglan (Grensegjengere):

Ef þú býrð í Noregi í sveitarfélagi sem liggur að landamærum Svíþjóðar eða Finnlands og ferð yfir landamærin til vinnu, ert þú skilgreindur sem „grensegjengare" og fellur undir landamæraregluna. Hún kveður á um að þú eigir eingöngu að greiða skatt í Noregi. Skilyrði fyrir þessari reglu er að þú dveljir á heimili þínu í Noregi, minnst tvo daga í viku með einnar nætur dvöl.

Veldu hitt landi­ hÚr:   Danmörk | Ísland | Finnland | Svíþjóð
Valmynd
 
Logo