Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Eksempler på skatteberegning for indkomstårene 2020 og 2019

Eksempler på skatteberegning – 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Norge.

Beregningen gælder for dig som:

Tabellen under viser skatten for en person som kun har lønindkomst

Løn pr. år (NOK)

Skat (NOK)

Trygdeafgift (NOK)

Skat og trygdeafgift (NOK)

120 000

3 234 

9 840

13 074

240 000

19 660

19 680

39 340

480 000

82 206

39 360

121 566

600 000

113 646

49 200

162 846

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som kun har pension.

For at få skattefradraget i den beregnede skat skal man modtage alderspension fra folketrygden eller aftalebestemt pension (AFP) i tillæg til eventuel anden pension.

Pension pr. år (NOK)

Skat(NOK)

Trygdeafgift (NOK)

Skattefradrag i skat (NOK)

Skat og trygdeafgift (NOK)

120 000

6 930

6 120

13 050

0

240 000

26 270

12 240

26 343

12 167

480 000

85 947

24 480

4 849

105 578

600 000

117 387

30 600

0

147 987

Du kan have andre fradrag som påvirker beregningen af skatten.

Du kan beregne skatten selv

 

Eksempler på skatteberegning – 2019

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og pensionsindkomster for en person som er bosat i Norge.

Beregningen gælder for dig som:

Tabellen under viser skatten for en person som kun har lønindkomst

Løn pr. år (NOK)

Skat (NOK)

Trygdeafgift (NOK)

Skat og trygdeafgift (NOK)

120 000

2 079

9 840

11 919

240 000

19 428

19 680

39 108

480 000

82 178

39 360

121 538

600 000

113 618

49 200

162 818

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som kun har pension.

For at få skattefradraget i den beregnede skat skal man modtage alderspension fra folketrygden eller aftalebestemt pension (AFP) i tillæg til eventuel anden pension.

Pension pr. år (NOK)

Skat(NOK)

Trygdeafgift (NOK)

Skattefradrag i skat (NOK)

Skat og trygdeafgift (NOK)

120 000

5 776

6 120

11 896

0

240 000

25 235

12 240

23 605

13 870

480 000

85 642

24 480

3 820

106 302

600 000

117 082

30 600

0

147 682

Du kan have andre fradrag som påvirker beregningen af skatten.

Du kan beregne skatten selv

Menu
 
Logo