Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2017

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 24,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 20,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 164 100 NOK 0,93%
Trin 2 - bundgrænse 230 950 NOK 2,41%
Trin 3 - bundgrænse 580 650 NOK 11,52%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 580 650 NOK 9,52%
Trin 4 - bundgrænse 934 050 NOK 14,52%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 54 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 480 000 NOK 0%
Stat 1 480 001 -  NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 480 000 NOK 0%
Kommune 1 480 001 -  NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2017/id2514837/

 

Skattesatser

Skattesatser og beløbsgrænser - 2016

 

Skat af almindelig indkomst
Personer 25,0%
Personer i Finnmark og Nord-Troms 21,5%

Trinskatt

Trin 1 - bundgrænse 159 800 NOK 0,44%
Trin 2 - bundgrænse 224 900 NOK 1,7%
Trin 3 - bundgrænse 565 400 NOK 10,7%
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms 565 400 NOK 8,7 %
Trin 4 - bundgrænse 909 500 NOK 13,7%

Sociale afgifter (Trygdeavgift)

Lønindkomst 8,2%
Pensionsindkomst 5,1%
Erhvervsdrivende 11,4%
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter 49 650 NOK

Formueskat

Stat 0 - 1 400 000 NOK 0%
Stat 1 400 001 -  NOK 0,15%
Kommune 0 - 1 400 000 NOK 0%
Kommune 1 400 000 -  NOK 0,7%

Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.

Andre skattesatser
Udenlandske artister og idrætsudøvere 15%
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet 15%
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) 25%

I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.

For mere information om skattesatser mv. se

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-fradrag-og-belopsgrenser-i-2016/id2457143/

 

Menu
 
Logo