Selvangivelse

Dette gælder for dig som bor i et andet nordisk land og som har indtægt og /eller formue i Norge.

Hvem skal indsende selvangivelse i Norge?

Alle der har indtægter og /eller formue som er skattepligtig i Norge skal indsende selvangivelse til skattemyndighederne i Norge. Pligten til at indsende selvangivelse gælder uanset om du er fuldt eller begrænset skattepligtig.

Bliver du beskattet med bruttoskat på lønindkomst skal du ikke aflevere selvangivelse for lønindkomsten. Du skal heller ikke aflevere selvangivelse, hvis du kun har aktieudbytte fra et norsk selskab eller arbejder som artist eller idrætsudøver i Norge.

Hvordan indsender du selvangivelse?

I marts/april i året efter indkomståret får du tilsendt en selvangivelse fra skattemyndighederne. Selvangivelsen er fortrykt med oplysninger som Skatteetaten har fået fra arbejdsgivere, banker, forsikringsselskaber, børnehaver mv.

Du skal kontrollere at de fortrykte oplysninger er fuldstændige og korrekte.

Hvis indholdet i selvangivelsen ikke er korrekt eller der mangler oplysninger, må du ændre i selvangivelsen og indsende den inden fristens udløb. Du kan indsende selvangivelsen på skatteetaten.no eller på papir. Har du fået ”Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv.”, kan du undlade at sende den ind hvis oplysningerne er fuldstændige og korrekte. Afleverer du ikke selvangivelsen, anses den for at været indsendt med de fortrykte oplysninger.

Har du ikke modtaget en fortrykt selvangivelse, skal du tage kontakt til skattekontoret. Får du ingen fortrykt selvangivelse, må du udfylde og indsende selvangivelsen på skema RF-1281. Skemaet finder du på skatteetaten.no/skjema.

Har du sammen med selvangivelsen fået en foreløbig skatteberegning som viser at du har betalt for lidt i skat, skal du ikke betale renter af restskatten såfremt du betaler restskatten senest den 31. maj. Du finder information om konto-og KID-nummer til brug ved betaling af restskatten på selvangivelsen. Vær opmærksom på at hvis du ændrer indtægt- eller fradragsbeløb i selvangivelsen bliver den beregnede skat også ændret.

Hvornår skal du indsende selvangivelsen?

Fristen for at indsende ”Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv.” er 30. april. Indsender du ikke selvangivelse, anses den for at være indsendt med de fortrykte oplysninger.

Er du selvstændig næringsdrivende (enkeltmandsvirksomhed) er fristen for at indsende ”Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlige næringsdrivende mv.” 31. maj. Du skal sende selvangivelsen elektronisk.

Ordningen med fritagelse for indsendelse af selvangivelse gælder kun personer som får selvangivelsen for lønmodtagere og pensionister mv.

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.