Bor du i et andet nordisk land og er ansat som flyvende personel i Norge?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og som er ansat i Norge i et nordisk flyselskab for at udføre arbejde om bord på fly. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i Norge

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i Norge. Dette gælder både når du flyver i indenrigstrafik og ved international trafik.

Beskatning i bopælslandet

Lønindkomsten er skattepligtig i bopælslandet. Har du fået udbetalt godtgørelse, som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det bopælslandets regler som gælder ved beregning af hvilken del af disse godtgørelser, der er skattefrie..

Du skal medregne indkomsten og modtaget godtgørelse i selvangivelsen i bopælslandet.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte socialsikringsmyndigheden i det land du er bosat i eller NAV i Norge for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige