Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og får sociale ydelser fra Norge?

Dette gælder dig, som er bosat i et andet nordisk land og som får sociale ydelser fra Norge. Informationen gælder kun beskatningen af de norske sociale ydelser. Får du pension fra Norge, førtidspensjon fra folketrygden eller førtidspension fra andre norske ordninger, se Pensioner.

Eksempler på sociale ydelser (trygdeydelser) som udbetales fra Norge

Sygedagpenge, barsels dagpenge, dagpenge som arbejdsløs.

Beskatning i Norge

Bor du i et andet nordisk land og modtager sociale ydelser (trygdeydelser) fra Norge, skal du kontakte skattekontoret i Norge for at få oplyst, om du skal betale skat af ydelserne i Norge.

Personer som er skattemæssigt bosat i Norge

Du skal betale skat i Norge af sociale ydelser når du anses for at være skattemæssigt bosat i Norge efter norske regler. Sociale ydelser beskattes da efter de samme regler som hvis du boede i Norge.

Personer med begrænset skattepligt

Hvis du ikke anses for at være skattemæssigt bosat i Norge, skal du ikke betale skat i Norge af norske sociale ydelser. Får du pension fra Norge, førtidspension fra folketrygden eller førtidspension fra andre norske ordninger, se Pensioner.

Beskatning i bopælslandet

Sociale ydelser kan også være skattepligtigt i dit bopælsland. Du skal derfor altid give oplysninger om dine sociale ydelser i selvangivelsen i bopælslandet.

Beskattes de sociale ydelser både i Norge og i det land hvor du er bosat, er det bopælslandet som skal sørge for, at indkomsten ikke bliver dobbeltbeskattet.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo