Bor du i Norge og får sociale ydelser fra et andet nordisk land?

Dette gælder dig, som bor i Norge og som får sociale ydelser fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af de udenlandske sociale ydelser. Får du pension fra et andet nordiske land, se Pensioner.

Beskatning i udbetalingslandet

Sociale ydelser som udbetales fra andre nordiske lande, kan være skattepligtige der.

Beskatning i Norge

Sociale ydelser er skattepligtige i Norge. Er du beskattet i udbetalingslandet, kan du anmode om fradrag i den norske skat for den skat som du har betalt i det andet land (kreditfradrag). Fradraget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst.

Indbetaling af skat

Den som udbetaler sociale ydelser har ikke pligt til at indbetale forskudsskat til norske skattemyndigheder. Du skal derfor anmode om et nyt norsk skattekort som tager hensyn til den udenlandske sociale ydelse og eventuelle betalte skat i udbetalingslandet.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige