Bor du i Norge og har renteindtægter/renteudgifter i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og som har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster. 

Renteindtægter

Renteindtægter, som du modtager fra et andet nordisk land, er skattepligtigt i Norge på samme måde som renteindtægter fra en norsk udbetaler.

Med renteindtægt menes indtægt af fordringer, herunder renter på bankindestående og obligationsfond.

Du skal ikke betale skat af renter i udbetalingslandet. Er der trukket skat i et andet nordisk land, kan du få beløbet udbetalt. Kontakt skattemyndighederne eller udbetaler for mere information.

Renteudgifter

Når du er skattemæssigt bosat i Norge har du fradragsret for renter af lån. Dette gælder også lån optaget i udlandet. Du må kunne dokumentere, at du har betalt renter til en udenlandsk långiver, hvis du anmoder om fradrag for dem i selvangivelsen.

Der er begrænsninger i fradragsretten for renterudgifter, når du har fast ejendom i udlandet, som ikke kan beskattes i Norge efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale. Dette gælder når du er bosat i et andet land efter dobbeltbeskatningaftalen. (Begrænsningene i fradragsretten for renteudgifter gælder også ellers i forhold til enkelte lande udenfor Norden.)

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige