Bor du i et andet nordisk land og ejer aktier mv. i Norge?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som har aktier i et norsk selskab eller andele i en norsk værdipapirfond. Informationen gælder kun indtægter af aktier og andele i værdipapirfond.

Der gælder særskilte regler for aktier og værdipapirfondsandele, som indgår i en aktiesparekonto.

Aktieudbytter og uddeling fra værdipapirfond

Beskatning i Norge

Aktieudbytte fra et norsk selskab er skattepligtig i Norge.

Selskabet trækker skat ved udbetalingen og indbetaler den til skattemyndighederne. Du skal ikke sende en selvangivelse til de norske skattemyndigheder.

Skatten er efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale begrænset til 15 procent.

Uddeling fra værdipapirfond beskattes som udbytte, når aktieandelen i værdipapirfonden ved indkomstårets start er mere end 80 procent. Er aktieandelen ved indkomstårets start mellem 20 og 80 procent, skal den del af uddelingen som svarer til aktieandelen beskattes som udbytte. Resten af uddelingen beskattes som renteindtægter. Er aktieandelen mindre end 20 procent ved indkomstårets start, skal hele uddelingen beskattes som renteindtægter.

Efter interne norske regler er det den del af udbetalt udbytte, der overstiger et fastsat afkast af indgangsværdien (skjermingsfradraget), som er skattepligtig. Skjermingsfradraget beregnes for hver aktie ejet pr. 31. december i indkomståret og viser hvor stort udbytte, som kan modtages skattefrit.

Når skatten beregnet efter norske interne regler (25 procent af det udbytte som overstiger skjermingsfradraget er lavere end 15 procent af brutto udbytte (beregnet pr. aktier), kan du anmode om refusion af for meget betalt norsk skat.

Du kan også anmode om at få tilbagebetalt for meget betalt norsk skat, når selskabet har trukket kildeskat med en højere sats end 15 procent.

En anmodning om refusion skal sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du skal selv fremlægge al information, som er nødvendig for at Skatteetaten skal kunne afgøre, om du har krav på tilbagebetaling af skat.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Beskatning i bopælslandet

Aktieudbytte fra et norsk selskab og uddeling fra en norsk værdipapirfond er også skattepligtigt i dit bopælsland. Du kan anmode om nedslag (credit) for den norske skat i skatten i bopælslandet.

Gevinst ved salg af aktier og andele i aktiefond

Har du aldrig boet i Norge, er gevinst ved salg af aktier i et norsk selskab ikke skattepligtig i Norge. Det samme gælder for gevinst ved salg af andele i en norsk værdipapirfond. Beskatningen sker i dit bopælsland efter de regler, som gælder der.

Særskilt om fraflytning fra Norge

Flytter du fra Norge og din fulde skattepligt ophører, eller bliver du skattemæssig bosat i et andet nordisk land, er du skattepligtig af urealiseret nettogevinst på aktier og andele i værdipapirfond på det tidspunkt, din fulde skattepligt i Norge ophører. Du er skattepligtig når nettogevinsten overstiger NOK 500 000.

Du finder mere information på skatteetaten.no.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige