Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og ejer aktier mv. i Norge?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som har aktier i et norsk selskab eller andele i en norsk "aksjefond". Informationen gælder kun beskatning af indtægter fra aktier og fondsandele.

Aktieudbytter og uddeling fra "aksjefond"

Beskatning i Norge

Aktieudbytte fra et norsk selskab kan beskattes i Norge. Uddeling fra "aksjefond" beskattes på samme måde som aktieudbytte.

Selskabet indeholder skat ved udbetalingen og indbetaler den til skattemyndighederne. Du skal ikke sende en selvangivelse til de norske skattemyndigheder.

Skatten er efter den nordiske skatteaftale begrænset til 15 %.

Efter norske interne regler er den kun den del af udbyttet, som overstiger et fastsat afkast af  inngangsverdien" (skjermingsfradraget), der er skattepligtigt.

"Skjermingsfradraget" beregnes for hver aktie/andel ejet pr. 31. december i indkomståret og viser, hvor stort udbytte der kan modtages skattefrit.

Når skatten beregnes efter norske interne regler (25 % af det udbytte som overstiger "skjermingsfradraget") er lavere end 15 % af brutto udbytte (beregnet pr. aktier), kan du anmode om at få tilbagebetalt for meget betalt norsk skat. Du kan også anmode om at få tilbagebetalt for meget betalt norsk skat, når selskabet har trukket kildeskat med en højere sats end 15 %. En sådan anmodning skal sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, N-0134 Oslo.

Du skal selv fremlægge den dokumentation, som er nødvendig for at skattemyndigheden skal kunne afgøre, om du har krav på tilbagebetaling af skat.

Beskatning i bopælslandet

Aktieudbytte fra et norsk selskab er også skattepligtigt i dit bopælsland. Dobbeltbeskatningen ophæves ved at du kan få nedslag (credit) for den norske skat i skatten i bopælslandet.

Gevinst ved salg af aktier og andele i aktiefond

Har du aldrig boet i Norge, er gevinst ved salg af aktier i et norsk selskab ikke skattepligtigt i Norge.

Det samme gælder for gevinst ved salg af andele i en norsk aktiefond. Beskatningen sker i dit bopælsland efter de regler, som gælder der.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo