Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og ejer aktier mv. i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som er bosat i Norge og som ejer aktier i et selskab eller andele i en "aksjefond" i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Aktieudbytte og uddeling fra aktiefond

Beskatning i udbetalingslandet

Aktieudbyttet er skattepligtigt i udbetalingslandet. Skattesatsen er ifølge den nordiske dobbeltbeskatningaaftale 15 procent. Dobbeltbeskatning undgås ved at du kan anmode om nedslag (Credit) i den norske skat for den skat, som er betalt i udlandet. Nedslaget er begrænset til den norske skat på aktieudbyttet.

Beskatning i Norge

Aktieudbytte fra et selskab i et andet nordisk land er skattepligtigt i Norge på samme måde som udbytte fra et norsk selskab. Uddeling fra "aksjefond" beskattes på samme måde som ved aktieudbytte.

Det er kun den del af udbyttet der overstiger et fastsat afkast af "inngangsverdien" (skjermningsfradraget), som er skattepligtigt.

"Skjermningsfradraget" beregnes for hver aktie/andel ejet pr. 31. december i indkomståret og viser, hvor stort udbytte der kan modtages skattefrit. Hvis udbyttet er større end "skjermningsfradraget", vil det overskydende blive beskattet med 28 %. 

Alle, som har udenlandske aktier, skal udfylde "Skjema for fastsettelse av inngangsverdi, og beregning af skattepliktig utbytte for "aksjer/andeler" i 2007. (RF-1059).

Vejledning til udfyldelse af skemaet findes i RF-1072. Skemaet skal indsendes sammen med selvangivelsen. Skemaet og vejledningen kan printes fra skatteetaten.no. Det samme gælder, hvis du har andele i udenlandsk "aksjefond" og du ikke har modtaget en depotopgørelse fra VPS eller forvaltningsselskabet.  

Er der trukket mere end 15 % kildeskat på udbyttet fra et selskab hjemmehørende i et andet nordisk land, kan du få udbetalt den for meget indeholdte skat i det andet land.

Gevinst ved salg af aktier og andele i aktiefond

Gevinst ved salg af aktier i et selskab i et andet nordisk land er skattepligtigt i Norge på samme måde som gevinst ved salg af aktier i et norsk selskab. Gevinst ved salg af andele i "aksjefond" beskattes på samme måde som gevinst ved salg af aktier.

Ved salg af aktier efter 1. januar 2007 skal der ved beregningen af den skattepligtige gevinst tages hensyn til beregnet "skjermingsfradrag" som ikke er benyttet ved beskatningen af modtaget udbytte.

Har du været bosat i et andet nordisk land, kan gevinsten ved salg af aktier i et selskab i det land også være skattepligtigt der, når salget sker i det år du bliver bosat i Norge efter den nordiske skatteaftale eller i et antal efterfølgende år. Der er forskellige regler i de nordiske lande ved gevinst ved salg af aktier, der kan beskattes efter udrejse. Bliver du beskattet i et andet nordisk land ophæves dobbeltbeskatningen, ved at du kan få nedslag (Credit) i den norske skat for den skat som er betalt i udlandet.

Nedslaget er begrænset til den norske skat på gevinsten.

Tab ved slag af aktier i et selskab hjemmehørende i et andet nordisk land, er fradragsberettiget på samme måde som på tab ved salg af aktier i et norsk selskab.    

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo