Bor du i Norge og ejer aktier mv. i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som er bosat i Norge og som ejer aktier i et selskab eller andele i en værdipapirfond i et andet nordisk land. Informationen gælder kun indtægter af aktier og andele i værdipapirfond.

Der gælder særskilte regler for aktier og værdipapirfondsandele, som indgår i en aktiesparekonto.

Aktieudbytte og uddeling fra værdipapirfond

Beskatning i udbetalingslandet

Aktieudbyttet er skattepligtig i udbetalingslandet. Skatten er efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale begrænset til 15 procent. Du kan anmode om nedslag i den norske skat for den skatten som du har betalt i udlandet (credit). Nedslaget er begrænset til den norske skat på aktieudbyttet.

Det samme gælder for uddeling fra en værdipapirfond, når utdelingen beskattes på samme måde som udbytte i udbetalingslandet.

Beskatning i Norge

Aktieudbytte fra et selskab i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge på samme måde som udbytte fra et norsk selskab.

Det er kun den del af udbyttet der overstiger et fastsat afkast af indgangsværdien (skjermningsfradraget), som er skattepligtig.

Skjermningsfradraget beregnes for hver aktie ejet pr. 31. december i indkomståret og viser, hvor stort et udbytte som kan modtages skattefrit. Hvis udbyttet er større end skjermningsfradraget, skal det overskydende beløp multipliceres med 1,44 og beskattes med 22 procent i 2020 og 2021 (effektiv skattesats 31,68 procent). Hvis udbyttet er mindre end skjermingsfradraget det enkelte år, kan ubenyttet skjermingsfradrag bruges til at reducere fremtidig skattepligtig udbytte og/eller gevinst for senere år.

Uddeling fra en værdipapirfond i et andet nordisk land beskattes på samme måde som uddeling fra en norsk værdipapirfond.

Har du udenlandske aktier, skal du udfylde "Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" (RF-1159). Det samme gælder, hvis du har andele i udenlandsk værdipapirfond og du ikke har modtaget en depotopgørelse fra VPS eller forvaltningsselskabet.  

Er der trukket mere end 15 procent skat på udbyttet fra et selskab hjemmehørende i et andet nordisk land, kan du anmdoe om at få udbetalt den for meget betalte skat i det andet land.

Gevinst ved salg af aktier og andele i værdipapirfond

Gevinst ved salg af aktier i et selskab i et andet nordisk land er skattepligtig i Norge på samme måde som gevinst ved salg af aktier i et norsk selskab. Gevinst ved salg af andele i en værdipapirfond i et andet nordisk land, er skattepliktig i Norge på samme måde som gevinst ved salg af andele i en norsk værdipapirfond.

Ved beregningen af den skattepligtige gevinst tages der hensyn til beregnet skjermingsfradrag, som ikke er benyttet ved beskatningen af modtaget udbytte/utdeling.

Har du været bosat i et andet nordisk land, kan gevinsten ved salg af aktier også være skattepligtig der, når salget sker i det år du bliver bosat i Norge efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale eller i et antal efterfølgende år. Der er forskellige regler i de nordiske lande om hvornår gevinst ved salg af aktier kan beskattes efter fraflytning. Bliver du beskattet i et andet nordisk land  efter at du flyttet til Norge, kan du anmode om nedslag i den norske skat for den skat som du har betalt i udlandet (credit). Nedslaget er begrænset til den norske skat på gevinsten.

Tab ved salg af aktier i et selskab hjemmehørende i et andet nordisk land, er fradragsberettiget på samme måde som på tab ved salg af aktier i et norsk selskab.    

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige