Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og får pension eller førtidspension fra Norge?

Dette gælder for dig, som er bosat i et andet nordisk land og får pension eller førtidspension fra Norge. Informationen gælder kun beskatningen af den norske pension/førtidspension.

Får du andre sociale ydelser end pension og førtidspension fra Norge, se Sociale sikringsydelser(Trygdeytelser).

Beskatning i Norge

Du skal betale skat af pensionen i Norge. Dette gælder uanset om pensionen udbetales fra folketrygden (NAV), en tidligere arbejdsgiver, en norsk pensionskasse eller anden udbetaler i Norge.

Du skal også betale skat i Norge af førtidspension fra folketrygden (NAV) og førtidspension fra livrenteforsikringer (IPA og IPS).

Du kan anmode om skattefritagelse, i Norge hvis du får førtidspension fra andre offentlige ordninger end folketrygden og førtidspension fra private pensionsordninger oprettet i et tjenesteforhold og andre private ordninger (som ikke er livrenter).

Personer som er skattemæssig bosat i Norge

Er du flyttet fra Norge, men fortsat anses for skattemæssigt bosat i Norge efter norske regler, skal pensionen og skattepligtige førtidspensioner beskattes efter samme regler, gældende for personer som bor i Norge.

Personer med begrænset skattepligt

Er din skattepligt til Norge ophørt, eller har du aldrig har boet i Norge, skal du som udgangspunkt betale 15 procent skat af bruttopensionen og skattepligtige førtidspensioner. Den der udbetaler pension eller skattepligtige førtidspensioner i Norge, skal indeholde skat før pensionen/førtidspensionen udbetales til dig. Du vil modtage en norsk selvangivelse.

Du kan være berettiget til en lavere skat end 15 procent, når mindst 90 procent af din indkomst er skattepligtig i Norge.

For mere information se vejledningen ”Kildeskatt på pension og uføreytelser” på skatteetaten.no.

Pension og førtidspension fra private pensionsordninger oprettet i et tjenesteforhold og andre private pensionsordninger er skattefrie i Norge, når du ikke har optjent pensionspoint i den norske folketrygden.

Sociale afgifter

Modtager du kun offentlig pension/førtidspension fra Norge, skal du betale trygdeavgift af pensionen/førtidspensionen i Norge. Modtager du andre pensioner/førtidspensioner, må du kontakte NAV for at få afgjort, om du skal betale social sikring i Norge.

Trygdeavgiften af pension er 5,1 procent. Trygdeavgiften på førtidspensioner er 8,2 procent.

Beskatning i bopælslandet

Pensionen/førtidspensionen kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Beskattes du både i Norge og i det land, hvor du er bosat, er det bopælslandet som skal sørge for, at pensionen/førtidspensionen ikke bliver dobbeltbeskattet. Du skal altid give oplysninger om dine indkomster fra Norge i selvangivelsen i bopælslandet.

Har du spørgsmål om retten til pension/førtidspension fra Norge?

Har du spørgsmål, om retten til pension/førtidspension fra Norge, må du kontakte NAV om pension og førtidspension fra  ”folketrygden” eller den, som skal udbetale pensionen/førtidspensionen.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo