Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Norge og får pension fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Norge og får pension fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af den udenlandske pension.

Får du andre sociale ydelser end pension fra et andet nordisk land, se Sociale sikringsydelser (Trygdeytelser).

Beskatning i Norge

Du skal medregne hele pensionen fra det andet nordiske land i den norske selvangivelse. Dette gælder også, når du har betalt skat af pensionen i det land, der udbetaler pensionen.

Ved beregningen af skat i Norge kan du anmode om credit (nedslag) i den norske skat, for den skat du har betalt af pensionen i udbetalingslandet. Nedslaget er begrænset til den norske skat af din udenlandske indkomst. Du skal udfylde skemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag" (RF-1147) og sende det til skattekontoret samtidig med, at du sender selvangivelsen.

Husk at gemme dokumentation for at du har betalt skat af pensionen i udlandet, så du kan sende den til skattekontoret.

Social sikring (trygdeavgift)

Modtager du kun en offentlig pension fra et andet nordisk land (og ikke norsk offentlig pension), skal du ikke betale social sikring (trygdeavgift) af den udenlandske pension i Norge. Modtager du andre pensioner må du kontakte NAV for at få afgjort, om du skal betale social sikring i Norge.

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Menu
 
Logo