Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Norge som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som arbejder som artist eller idrætsudøver i Norge. Informationen gælder kun beskatningen af din indkomst som artist.

Beskatning i Norge

Hvis du arbejder eller optræder som artist eller idrætsudøver i Norge, på norsk skib eller på norsk kontinentalsokkel, er indtægten skattepligtig i Norge.

Med artist menes musikere, skuespillere, som har sceneoptræden, filmskuespillere og deltagere i filmindspilning og optagelser til brug for radio og TV. Som sportsudøver regnes også f.eks. golfspillere, ryttere, motorsportsudøvere og sejlere samt deltagere i billard-, skak- og bridgeturneringer. Endvidere omfatter det personer, der optræder med politisk, socialt, religiøst eller velgørende formål.  

Begrænset skattepligtigt

Hvis du ikke opholder dig så længe i Norge, at du bliver skattemæssigt bosat der, skal du beskattes efter reglerne i artistskatteloven.

Artistskatten er 15 % af bruttoindtægten. Har du udgifter til kost, logi, rejse eller agentprovision kan du få fradrag i skattegrundlaget, hvis udgifterne dokumenteres eller sandsynliggøres.

Du skal betale norsk artistskat uafhængig af om indtægten betales til dig selv, din repræsentant/arbejdsgiver eller et selskab.

Det er den, der udbetaler honoraret, som skal indeholde og indbetale skatten samt give de nødvendige oplysninger til Skatteetaten.

Hvis du betaler artistskat skal du ikke sende selvangivelse til de norske skattemyndigheder. Hvis du bor i et andet nordisk land (eller et andet EØS-land) kan du vælge at være omfattet efter almindelige regler, hvis det giver en mere gunstig beskatning. Du skal da indsende en selvangivelse og anmode om beskatning efter almindelige regler.

Fuldt skattepligtigt

Hvis du opholder dig så længe i Norge, at du bliver skattemæssigt bosat der, skal du beskattes efter de almindelige regler fra og med indkomståret før, det indkomstår du får bopæl. Du skal da indsende selvangivelse til de norske skattemyndigheder.

Beskatning i bopælslandet

Indtægten kan også være skattepligtig i bopælslandet og skal medregnes i selvangivelsen i bopælslandet. Bliver indkomsten beskattet både i Norge og i dit bopælsland er det bopælslandet, der skal ophæve dobbeltbeskatningen.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige