Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og som arbejder i Norge for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder beskatning af denne indkomsten.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have offentlig arbejdsgiver når du er ansat af staten, et "fylke", en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten, eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Har du ikke en offentlig arbejdsgiver, skal du beskattes efter reglerne som er beskrevet under "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Norge for en privat arbejdsgiver?"

Norsk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i Norge for en offentlig arbejdsgiver, skal lønnen beskattes i Norge. Udfører du hele eller en del af arbejdet i det land, hvor du bor, skal løn for arbejde udført der normalt beskattes i bopælslandet.

Offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i Norge for en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land, skal lønnen som hovedregel beskattes i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende.

Beskatning i Norge

Er lønnen skattepligtig i Norge, beskattes du efter de almindelige skattesatser eller med en flad skat af bruttolønnen, se Skattesatser.

For mere information om hvornår du kan beskattes med en flad skat af bruttolønnen, se skatteetaten.no/kildeskattlonn

Beskatning i bopælslandet

Indkomsten kan også være skattepligtig i bopælslandet, og skal medregnes i selvangivelsen i bopælslandet. Bliver indkomsten beskattet både i Norge og i dit bopælsland, er det bopælslandet der skal ophæve dobbeltbeskatningen.

Grænsegængere

Grænsegænger er personer som bor i en grænsekommune i Sverige eller Finland og arbejder i grænsekommune i Norge. Er du grænsegænger, skal du kun betale skat af arbejdsindkomsten i det land du bor i. Det er en betingelse, at du regelmæssigt opholder dig i din faste bolig i Sverige eller Finland mindst to dage om ugen (med overnatning) .

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Finland | Sverige